SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE

Către:

Președintele României

Avocatul Poporului

Președintele Senatului Alina Gorghiu

Președintele Camerei Deputaților Ion-Marcel Ciolacu

Înalta Curte de Casație și Justiție

Senatorii României

Deputații României

În atenția CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI,

  

    România fără câini pe stradă și fără milioane de euro risipite este departe, dacă nu interveniți cu celeritate pentru a sesiza și bloca PX116/2023 și implicațiile sale. 

    Din contrăratele oficiale de eutanasiere de peste 100% – mai mulți câini sunt eutanasiați decât capturați – prezente în mai multe adăposturi publice și private din țară, conform datelor oficiale din ultimii ani, sunt un clar indicator al viitorului cetățenilor, câinilor și banilor din România. Cu atât mai mult prin legalizarea neconstituțională a societăților comerciale  nereglementate. Privim înainte cu spaimă, privim în urmă cu disperare: oameni morți, milioane de euro vitale irosite și suferință inutilă pentru milioane de animale. 

Proiectul de lege încalcă nu mai puțin de 15 articole din Constituție,  pe care vi le semnalăm în prezenta. 

Proiectul nu oferă opțiuni primăriilor, ci ocazia de a continua înmulțirea și eutanasierea câinilor de 20 de ani, direct proporțional cu sumele cheltuite, aproximativ 36 de milioane de euro pe an și până la 1400 lei per câine capturat și eutanasiat, indiferent de vârstă sau dimensiune.

Entitățile implicate în gestionare trebuie verificate și reglementate pentru a nu avea mai multe entități prin care se gestionează câini, pentru a acționa strategic, in scopul obiectivului și al protecției animalelor. Și nu, în schimb, să acopere porțiuni mari din țară, plasând câini la sute de kilometri distanță, formând, în general, o lume inaccesibilă publicului, ilegală și care nu oferă nicio șansă pentru marea majoritate a câinilor capturați, ci cele mai crude morți.

Articolul criticat este un articol controversat care a contribuit deja la înmulțirea câinilor și a încălcării a multiple drepturi constituționale, iar forma actuală este cea mai dăunătoare de până acum: discriminează în mod vădit organizațiile și fundațiile și le plasează pe o poziție inferioară persoanelor juridice, ele fiind supuse unor legi și obligate să desfășoare activități de protecția animalelor, pe când pentru persoanele juridice este facultativ. Articolul trebuie modificat, însă, pentru a  fi reglementat conform legilor în vigoare și Constituției, trebuie să prevadă prevenția din normele ordonanței, trebuie sa poată filtra protecția animalelor de entitățile care au ca scop profitul dintr-o afacere sângeroasă cu cel mai bun prieten al omului. Gestionarea trebuie să includă sterilizarea permanentă și bunăstarea animală. Propunem să pornim împreună de la următoarea formulare:

ART. 2. (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, care nu au desfășurat acțiuni care să fie în contradicție cu protecția și bunăstarea animalelor și care nu au fost implicate în operațiuni de eutanasiere a câinilor sănătoși, cu obligația de a realiza în mod permanent programe și campanii de sterilizare și identificare a animalelor cu și fără stăpân. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Puteți opri o crimă direct proporțională cu numărul de contracte semnate și cu banii din bugetul public cheltuiți la nivel național. Circa 750 de milioane de euro s-au cheltuit pe capturare și eutanasiere în ultimii 20 de ani și sterilizarea încă nu este reglementată din partea statului și asumată de organizațiile non profit din fondurile lor. Capturarea trebuie făcută în scopul sterilizării masive, de către organizații sau angajați ai statului care cunosc și aplică principiile protecției animalelor, pentru eficiență și reducerea traumelor pentru oameni și animale. 

TREBUIE DE URGENȚĂ reglementată activitatea acestor societăți în acord cu normele ordonanței precum și cu restul legislației în vigoare pentru animale. Sterilizarea trebuie prevăzută de lege conform normelor de aplicare. Fiecare serviciu implicat în gestionarea câinilor trebuie să facă campanii de sterilizări permanente. Trebuie să reglementăm prin lege scăderea riscului de a se comite fraude din bani publici.

Înainte să vă prezentăm aspectele de neconstituționalitate, vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

 • Avizul Guvernului este negativ și spune că „este evident că singura soluție este sterilizarea”; Avizul Legislativ spune că nu sunt servicii de utilitate publică, în mod evident, iar Avizul Concurenței spune că de câte ori statul dorește să atribuie un contract, pentru a se asigura că este selectată oferta cea mai bună din punct de vedere economic, „este recomandat sa se utilizeze o procedură concurențială, deschisă, transparentă, necondiționată, procedură care exclude acordarea unui avantaj în favoarea întreprinderii desemnate; Eventualele incredintari directe trebuie evaluate pentru a analiza dacă implică acordarea unui avantaj de natură economică, caz în care trebuie respectate prevederile aplicabile în domeniul ajutorului de stat;”
 • Societățile comerciale au ca scop declarat  și obiectiv profitul, pe când ordonanța de urgență are ca scop, conform normelor art. 1., stoparea înmulțirii necontrolate și asigurarea bunăstării populației de câini – acestea fiind în contradicție; 
 • Proiectul a fost trimis Comisiei Juridice inițial, însă nu este disponibil avizul sau raportul acesteia;
 • Circa 750 milioane de euro  în 20 de ani am cheltuit pentru a eutanasia peste 1 milion de câini. Puțini au fost uciși prin substanța pe care o prevede legea, și de către un medic, eutanasierea fiind, oricum, un act medical menit să curme suferința incurabilă majoră. Restul au fost uciși prin înfometare, însetare, canibalizare, violență extremă sau boli și infecții netratate, întocmai din lipsa reglementării activității și controalelor, cu prețul traumei publice; 
 • Există primării care încearcă să recupereze prejudicii de la astfel de firme și organizații cu activități ilegale din multiple puncte de vedere. Există primării care sunt acționate în instanță și pierd pentru diferite situații care includ contracte ilegale sau extrem de scumpe, ineficiente cu astfel de entități;
 •  Există dovezi și martori că astfel de entități înmulțesc și plasează câini în locuri publice. Majoritatea adăposturilor deținute de astfel de entități nu permit accesul conform legii, nu respectă legile în vigoare privind condițiile câinilor, nu promovează câinii pentru adopție, funcționează după regulamente interne care permit activități împotriva legii și a deontologiei veterinare. Există dovezi că în cadrul acestor entități personalul necalificat desfășoară ilegal activități veterinare;
 • 80% dintre câini sunt eutanasiați de catre 10% dintre entități;
 • 20% dintre câini sunt eutanasiați de catre 1 entitate;
 • 15% dintre câinii înregistrați în RECS sunt sterilizați, majoritatea câinilor din România nefiind luați în evidență în registru;
 • Peste 86,3% dintre copiii participanți la studiul efectuat în România de către Malcom Plant-Universitatea Teeside din UK, in colaborare cu Universitatea Denver, SUA, organizații internaționale și medii academice de profil din Europa și SUA, împreună cu FNPA , atașat, arată date despre impactul actelor de cruzime ale hingherilor asupra copiilor, din cauza lipsei de reglementare și verificare, aceste activități cauzând traume de generații întregi și risipa banului public, atâta vreme cât nu se reglementează prevenția conform normelor de aplicare ale ordonanței. 

Critici de neconstituționalitate:

Textul de lege nu are reglementată activitatea, verificarea sau controlul, transparența banului public în activitate și proceduri, nu precizează dacă este persoană juridică cu sau fără profit, precum nici identitatea fiscală aplicabilă. Textul discriminează vădit organizațiile și fundațiile, situându-le pe o poziție inferioară persoanelor juridice.

 • Textul de lege nu face trimitere la nicio lege care reglementează competența autorităților de a gestiona protecția animalelor, sau tipul de activități desfășurate de entitățile desemnate să gestioneze serviciile. Textul de lege este o trimitere generală la persoanele juridice care pot presta aceste servicii, fără a reglementa sau a trimite la o normă legală de implementare. Nu poate fi invocată legea cabinetelor veterinare, iar legea nu reglementează activitatea acestor entități de gestionare a populației de câini. 

Modificarea nu este constituțională pentru că nu reglementează care sunt acele persoane juridice care pot presta, nu reglementează ce atribuții au, modul și condițiile în care își desfășoară activitatea, nu precizeazăcodul CAEN, reprezentând o situație de nereglementare și o dispoziție care nu se poate aplica. 

De altfel, nu există cod CAEN pentru protecția animalelor, așa cum prevede modificarea adusă articolului 4 „persoane juridice cu atribuții în protecția animalelor.” În România, protecția animalelor este reprezentată de asociații non profit sau autorități. 

Trebuie făcută o modificare care face trimitere la un text de lege sau la o situație similară care reglementează aceste activități și articolul de lege aferent, trebuie oferite detalii despre aceste persoane juridice: nu se specifică dacă persoana juridică este cu profit sau nu și dacă este cu profit, în ce măsură poate contribui la îndeplinirea obiectivului – fără câini – care este echivalent cu încetarea activității înființate cu scopul de a genera profit

 • Normele  HG 1059 ale Ordonanței 155 nu prevăd aceste persoane juridice și activitatea lor. 
 • Nu este asigurată transparența cheltuirii banilor publici și nu există un control asupra sumelor de bani care vor fi plătite către aceste entități. Prin oferirea concesiunii sau a delegării unor persoane juridice care nu au reglementată activitatea, nu exista transparență si nu există o autoritate care să verifice modul în care au fost cheltuiți sau dacă au fost cheltuiți în scopul protecției animalelor.
 • Textul de lege discriminează cetățenii, organizațiile și fundațiile pentru protecția animalelor și autoritățile, situându-le pe o poziție inferioară în raport cu persoanele juridice, primele având conform statului și legilor aferente obligații, norme de aplicare a legilor și ordonanței, respectiv a activității desfășurate în scopul protecției animalelor. Normele prevăd „reducerea numărului și stoparea înmulțirii necontrolate,” iar statul subvenționează exclusiv capturarea și eutanasierea, în timp ce prevenția, sterilizarea, oprirea sursei continue, rămâne nereglementată.

Trebuie să se reglementeze subvenționarea procedurii de sterilizare pentru autorități, organizații și fundații, întrucât managementul populațiilor de animale reprezintă o combinație de măsuri, iar sterilizarea se face de 30 de ani exclusiv din fondurile persoanelor private sau ale asociațiilor și fundațiilor, care nu provin de la stat.

Efortul de prevenție trebuie să fie comun și reglementat prin lege, pentru câini cu și fără stăpân, să includă sterilizare masivă și deținere responsabilă.

Pe partea verificării respectării procedurilor, legea criticată nu impune condiții și verificărinu sunt reglementate proceduri de verificare ale acestor persoane juridice și autorități care controlează și proceduri de verificare, care contravine regulilor care se impun fundațiilor și asociațiilor.

Articole din Constituție la care facem referire:

 • ARTICOLUL 1
  • Statul român  
   (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
    cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul nu sunt garantate cetățenilor din protecția animalelor și a celor care nu sunt, prin pericolele la care sunt expuși involuntar, de natură fizică și psihică, prin nereglementarea activității acestor entități și a activităților specifice pe care acestea le desfășoară, aspect care duce la acte de cruzime, lipsa transparenței banilor publici și contravine drepturilor constituționale. 

De multe ori inițiativele de prevenție sunt blocate, iar bunele practici care au funcționat la nivel mondial și specialiștii nu sunt incluse express verbis în lege, iar specialiștii cu experiență dovedită nu sunt consultați niciodată în luarea deciziilor. 


(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

În cadrul ANSVSA există un conflict de interese: legiferare, reglementare, control și sancționare ale legilor pentru protecția animalelor. Conform normelor OUG 155, ANSVA trebuie să controleze aceste entități și câinii cu stăpân, sursa celor de pe străzi. 

ANSVSA ar trebui să aibă doar atribuții de verificare și sancționare alături de MAI, iar pentru partea de protecția animalelor și bunăstare animală să fie înființată separat, la nivel național, o autoritate sau prin parteneriate publice-private, pentru sterilizare națională, identificare și verificare, cel puțin


(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Nu se asigura respectarea Constituției pentru că nu se reglementează activitatea și verificarea acestor entități, iar implicațiile socio-economice sunt majore, conform datelor oficiale din ultimele zeci de ani. Prin nereglementare se atacă mai multe drepturi constituționale menționate în prezenta, modificarea în formă prezentă fiind o dispoziție care nu se poate aplica. 

 • ARTICOLUL 11
 • Dreptul internaţional şi dreptul intern  
  • Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
   (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
    intern.

Deşi are alt obiect de reglementare,  Tratatul de la Lisabona, conform cărora animalele sunt fiinţe simţitoare şi trebuie tratate în consecinţă ( art. 13 din Tratatul T.F.E.U.), asa cum a fost semnalat prin Apelul membrilor Parlamentului European din cadrul Intergrupului pentru Protecţia şi Bunăstarea Animalelor din 13 martie 2011 adresat parlamentarilor români: 

”Prin Tratatul de la Lisabona, art.13 TFEU, nu numai instituţiile UE, dar şi statele membre, sunt obligate să ia în considerare, în iniţiativele lor politice, faptul că animale sunt fiinţe simţitoare. Ultima procedură legislativă în Parlamentul României, care plănuia să permită uciderea arbitrară a animalelor sănătoase, nu se încadrează în spiritul Tratatului de la Lisabona, şi al Parlamentului European. Ne adresăm vouă, distinşi colegi din Parlamentul României, cu privire la viitorul vot asupra legislaţiei consacrate animalelor fără stăpân. În cadrul Parlamentului European, toate acţiunile referitoare la bunăstarea animalelor au fost sincronizate cu poziţia Uniunii şi a statelor membre, prin care se prevede o atenţie deosebită acordată animalelor. Raportul Parlamentului European consacrat noii strategii privind bunăstarea animalelor a Comisiei Europene a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare, confirmând, printre alte aspecte, lărgirea ariei şi a strategiei UE pentru bunăstarea animalelor şi protecţia celor de companie. Având în vedere această poziţie clară, noi, ca reprezentanţi ai cetăţenilor europeni şi membri în Parlamentul European, cu politeţe şi, totuşi, urgent, rugăm Parlamentul Român să ţină seama de poziţia Parlamentului European, în care se află şi reprezentanţi ai Poporului Român, să voteze în spiritul european, pe baza responsabilităţii etice, pentru unica soluţie, bazată pe strategiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: PRINDERE/STERILIZARE/RETURNARE”.

Legea adoptată nu face referire la legislaţia de protecţie a animalelor, nu include nici un principiu de protecţie si asigurare a respectării drepturilor animalelor, şi, în general,  prevederile de protecţie a drepturilor acestora sunt minime. Ar fi fost indicată, de exemplu, introducerea unor garanţii ale respectării drepturilor animalelor în proiectul de lege, cum ar fi  dreptul dovedit al acestora la viaţă, adopție dreptul la respect, dreptul la îngrijire a oricărui animal dependent de om sau care a dat naștere sau care are probleme de sănătate, principiul deţinerii și gestionării responsabile  ca prevenție prevăzută în lege și norme, şi a principiilor de baza pentru bunăstarea animalelor prevăzute în instrumente internaţionale pe care România le-a ratificat și în legea pentru protecția animalelor 204/2005. 

TITLUL II

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 • ARTICOLUL 15
 • Universalitatea  
 • Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

Cetățenii din comunitatea iubitorilor de animale, organizațiilor și voluntarilor nu beneficiază de drepturile consacrate prin Constituție prin legea prezentă și textul criticat și nereglementat, întrucât acesta încalcă demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismulprecum șidreptul la o viață sănătoasă, libertatea de exprimare sau al transparenței banului public, pe lângă legislația pentru protecția animalelor.  

Textul de lege nereglementat pentru desfășurare și verificare amplifică situația și contextul în care cetățenii nu își respectă obligațiile, discriminând  organizațiile, fundațiile care activează pentru a soluționa problema. 

 • ARTICOLUL 16
 • Egalitatea în drepturi  
 • Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Textul de lege nereglementat pentru desfășurare și verificare amplifică situația și contextul în care cetățenii nu își respectă obligațiile, discriminând  organizațiile, fundațiile și cetățenii care activează pentru a soluționa problema, în timp ce entitățile care deja activează și a căror activitate o înlesnește par să fie mai presus de lege prin lipsa controalelor sau a acurateții acestora, prin lipsa de transparență totală, prin practici nejustificate și ilegale și prin contribuția activă la înmulțirea câinilor. 

 • ARTICOLUL 20
 • Tratatele internaţionale privind drepturile omului  
 • Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Nereglementarea activității și a verificării creează contextul în care drepturile omului nu mai sunt respectate, atât ale iubitorilor de animale, cât și ale celor care nu sunt iubitori de animale, inclusiv ale oamenilor implicați în aceste activități nereglementate care se desfășoară deja violent și în condiții care nu asigură dreptul la sănătatea fizică și psihică a oamenilor și animalelor, dreptul la alegere, dreptul la o viață decentă, dreptul la exprimare, egalitate în drepturi, fraternitate, securitate personală, securitate socială, audiere echitabilă, nediscriminare, odihnă și relaxare, învățătură. 

CAPITOLUL II

 • Drepturile şi libertăţile fundamentale
 • ARTICOLUL 22
 • Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică  
 • Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
  (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Legea nu reglementează strict și fără  verificare riguroasă, reprezintă un atac la integritatea fizică, se aduce atingere la dreptul la viată sănătoasă, la integritate fizică și psihică. Situațiile de pericol cauzate de numărul constant mare de câini și acte de cruzime asociate activității de capturare și adăpostire ale acestor entități, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat.

În realitate, nu există mulți câini fără stăpân agresivi și periculoși, majoritatea fiind speriați de oameni din cauza traumelor prin care trec zilnic. În rest, este vorba de mulți câini care cauzează diferite accidente din cauză că sunt înfometați, nesterilizați, abandonați. Nereglementarea acestui tip de activități care îi privește direct contribuie la creșterea semnificativă a riscurilor de nerespectare a dreptului constituțional la integritate.  

ARTICOLUL 27

Inviolabilitatea domiciliului  

 • Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.

Nefiind reglementată legea și existând precedente în care astfel de servicii au acționat ilegal pe proprietăți private în trecut pentru a captura cât mai mulți câini, pune în pericol dreptul constituțional. 

 • ARTICOLUL 30
 • Libertatea de exprimare  
 • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
  (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Prin lipsa reglementării legii, se creează contextul demonstrat în care libertatea de exprimare a cetățenilor iubitori de animale și a organizațiilor și fundațiilor de bună credință este îngrădită prin legi sau nereglementări ale prevenției din normele de aplicare ale ordonanței de urgență. Extinderea gestionării exclusiv prin capturare și eutanasiere și lipsa reglementării acesteia contribuie direct la încălcarea acestui drept constituțional. 

 • ARTICOLUL 31
 • Dreptul la informaţie  
 • Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Lipsa transparenței banului public, lipsa informațiilor despre câini, despre proceduri de capturare în acord cu principiile protecției animalelor, despre proceduri interne și externe, oprirea accesului la capturări sau în adăposturile în care sunt duși câinii, îngrădesc dreptul la informație care este, de asemenea, parte din Convenția de la Aarhus și se încadrează și la articolul care prevede tratatele.

 • ARTICOLUL 34
 • Dreptul la ocrotirea sănătăţii  
  • Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
   (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
   (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Prin lipsa reglementării este atins dreptul constituțional la ocrotirea sănătății fizice și psihice.Legea nu reglementează strict și fără o verificare riguroasă. Se aduce atingere la dreptul la viață sănătoasă, integritate fizică și psihică. Situațiile cauzate de numărul constant mare de câini și acte de cruzime asociate activității de capturare și adăpostire ale acestor entități, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat.

 • ARTICOLUL 35
 • Dreptul la mediu sănătos  
 • Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Se aduce atingere la dreptul la un mediu sănătos. Situațiile cauzate de numărul constant mare de câini, a lipsei procedurilor și verificărilor, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat. Există, cel puțin, o astfel de entitate care și-a deschis un crematoriu propriu pentru câini, care funcționează ilegal în sudul țării, fără autorizație de mediu. 

Deșeurile asociate capturării și adăpostirii câinilor în număr mare de zeci de ani au impact negativ de mediu. In loc să sterilizăm masiv și să oprim înmulțirea conform normelor ordonanței de urgență. 

Totodată, legea nefiind reglementată să fie obligată să prevadă prevenția și fiind unica metodă de gestionare, are impact și asupra biodiversității, întrucât foarte mulți câini se retrag în păduri și pe câmpuri.

 • ARTICOLUL 45
 • Libertatea economică  
 • Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.

Dacă în cazul organizațiilor și fundațiilor avem reglementări privind fondurile cheltuite și obligații, la persoanele juridice nu avem transparența banilor cheltuiți și reglementarea activității: cum asigurăm corectitudinea serviciilor, cât plătim pe câine, cum raportăm corect și real, ce sume se cheltuiesc și cu ce scop și distribuție, toate acestea atingând dreptul constituțional la libertate economică. Prin textul de lege se accelerează activitatea acestor entități care cheltuie deja mulți bani publici doar pe capturare și eutanasiere ilegală în adăposturile private conform ordonanței si normelor, discriminând organizațiile și persoanele private care suplinesc din resurse proprii exclusiv partea de prevenție prevăzută în norme.

 • ARTICOLUL 49
 • Protecţia copiilor şi a tinerilor  
 • Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

Prin lipsa reglementării, drepturile copiilor și tinerilor prevăzute de Constituție și de Declarația Universală a Drepturilor Copilului sunt îngrădite, întrucât se creează contextul în care aceștia sunt puși în pericol fizic sau emoțional, riscând să dezvolte traume sau comportamente modificate în urma asistării la scene de cumplită violență sau la o problema socială care este prezentă în mod nejustificat în anul 2023. 

 • ARTICOLUL 57
 • Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor  
 • Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

Prin lipsa reglementării, legea încalcă dreptul constituțional, oferind contextul, îndeosebi având în vedere istoricul, de a nu fi îndeplinite drepturile și libertățile constituționale cu bună credință. Există o rezistență sporită și o lipsă acută de educație despre protecția animalelor și managementul populațiilor eficient. Așadar, legea în forma actuală, vine în completarea și amplificarea efectelor negative ale problemei câinilor, îngrădind drepturile constituționale și nefiind in concordantă cu normele de aplicare ale ordonanței de urgență. 

 • ARTICOLUL 135
 • Economia  
 • Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
  (2) Statul trebuie să asigure:
 • libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
 • protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
 • stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
 • exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
 • refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
 • crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
 • aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

Prin lipsa reglementării, legea reprezintă un atac la dreptul la transparența banului public, la libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţieprotejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiarăstimularea cercetării ştiinţificeexploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii și aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene

Prin lipsa reglementării implementării și verificării conform normelor și pentru a atinge obiectivul acestora, se creează situația în care nu există concurență loială, factorii de prevenție nu sunt valorificați ci blocați, interesul național nu este protejat în activitatea economică, având în vedere sumele colosale investite în ultimii 20 de ani. 

Câinele este o resursă deosebit de importantă pentru societate, însă pentru terapie și servicii, nu pentru a fi obiectul recurent al unei afaceri sângeroase. 

Câinele trebuie integrat în societate drept resursă pentru a crește calitatea vieții și capacității de serviciu avansat, nevoia pentru fiecare tip de serviciu oferit de câini fiind majoră în România.

ÎN CONCLUZIE,  singura soluție de management a acestui fenomen este reglementarea sterilizării masive și deținerea responsabilă, conform științei și recomandărilor din lumea întreagă Vă rugăm înlesniți introducerea lor în lege cu celeritate. Vă rugăm creșteți calitatea vieții oamenilor și animalelor și siguranța bugetului public. 

În exercitarea dreptului de a formula obiecții privind constituționalitatea legilor înainte de promulgare,

În temeiul dispozițiilor art. 146 litera a din Constituția României, art. 15, 16, 18 si următoarele  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curţii Constituționale republicată,

Prin prezenta cerere vă solicităm să supuneţi  Legea de modificare si completare a O.U.G. nr. 155/21.11.2011 controlului de constituţionalitateurmând să constataţi neconstituționalitatea prevederilor mai sus menţionate şi să trimiteţi legea spre o nouă reexaminare Parlamentului.

Solicităm Curţii Constituţionale menţinerea jurisprudenţei sale anterioare în materie (Decizia nr. 1/2012), neexistând indicii pentru schimbarea acesteia.

Solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe şi cu privire la faptul că interpretarea textelor de lege criticate, în sensul care va fi arătat în Considerentele care urmează, este contrar Constituţiei. 

Solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe cu privire la toate criticile şi argumentele aduse prin prezenta Sesizare.                                  

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s