Coaliția ONG Protecția Animalelor înaintează sesizarea de neconstituționalitate a px 116/2023 și cere oprirea proiectului

SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE

Către:

Președintele României

Avocatul Poporului

Președintele Senatului Alina Gorghiu

Președintele Camerei Deputaților Ion-Marcel Ciolacu

Înalta Curte de Casație și Justiție

Senatorii României

Deputații României

În atenția CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI,

  

    România fără câini pe stradă și fără milioane de euro risipite este departe, dacă nu interveniți cu celeritate pentru a sesiza și bloca PX116/2023 și implicațiile sale. 

    Din contrăratele oficiale de eutanasiere de peste 100% – mai mulți câini sunt eutanasiați decât capturați – prezente în mai multe adăposturi publice și private din țară, conform datelor oficiale din ultimii ani, sunt un clar indicator al viitorului cetățenilor, câinilor și banilor din România. Cu atât mai mult prin legalizarea neconstituțională a societăților comerciale  nereglementate. Privim înainte cu spaimă, privim în urmă cu disperare: oameni morți, milioane de euro vitale irosite și suferință inutilă pentru milioane de animale. 

Proiectul de lege încalcă nu mai puțin de 15 articole din Constituție,  pe care vi le semnalăm în prezenta. 

Proiectul nu oferă opțiuni primăriilor, ci ocazia de a continua înmulțirea și eutanasierea câinilor de 20 de ani, direct proporțional cu sumele cheltuite, aproximativ 36 de milioane de euro pe an și până la 1400 lei per câine capturat și eutanasiat, indiferent de vârstă sau dimensiune.

Entitățile implicate în gestionare trebuie verificate și reglementate pentru a nu avea mai multe entități prin care se gestionează câini, pentru a acționa strategic, in scopul obiectivului și al protecției animalelor. Și nu, în schimb, să acopere porțiuni mari din țară, plasând câini la sute de kilometri distanță, formând, în general, o lume inaccesibilă publicului, ilegală și care nu oferă nicio șansă pentru marea majoritate a câinilor capturați, ci cele mai crude morți.

Articolul criticat este un articol controversat care a contribuit deja la înmulțirea câinilor și a încălcării a multiple drepturi constituționale, iar forma actuală este cea mai dăunătoare de până acum: discriminează în mod vădit organizațiile și fundațiile și le plasează pe o poziție inferioară persoanelor juridice, ele fiind supuse unor legi și obligate să desfășoare activități de protecția animalelor, pe când pentru persoanele juridice este facultativ. Articolul trebuie modificat, însă, pentru a  fi reglementat conform legilor în vigoare și Constituției, trebuie să prevadă prevenția din normele ordonanței, trebuie sa poată filtra protecția animalelor de entitățile care au ca scop profitul dintr-o afacere sângeroasă cu cel mai bun prieten al omului. Gestionarea trebuie să includă sterilizarea permanentă și bunăstarea animală. Propunem să pornim împreună de la următoarea formulare:

ART. 2. (4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor, care nu au desfășurat acțiuni care să fie în contradicție cu protecția și bunăstarea animalelor și care nu au fost implicate în operațiuni de eutanasiere a câinilor sănătoși, cu obligația de a realiza în mod permanent programe și campanii de sterilizare și identificare a animalelor cu și fără stăpân. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Puteți opri o crimă direct proporțională cu numărul de contracte semnate și cu banii din bugetul public cheltuiți la nivel național. Circa 750 de milioane de euro s-au cheltuit pe capturare și eutanasiere în ultimii 20 de ani și sterilizarea încă nu este reglementată din partea statului și asumată de organizațiile non profit din fondurile lor. Capturarea trebuie făcută în scopul sterilizării masive, de către organizații sau angajați ai statului care cunosc și aplică principiile protecției animalelor, pentru eficiență și reducerea traumelor pentru oameni și animale. 

TREBUIE DE URGENȚĂ reglementată activitatea acestor societăți în acord cu normele ordonanței precum și cu restul legislației în vigoare pentru animale. Sterilizarea trebuie prevăzută de lege conform normelor de aplicare. Fiecare serviciu implicat în gestionarea câinilor trebuie să facă campanii de sterilizări permanente. Trebuie să reglementăm prin lege scăderea riscului de a se comite fraude din bani publici.

Înainte să vă prezentăm aspectele de neconstituționalitate, vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

 • Avizul Guvernului este negativ și spune că „este evident că singura soluție este sterilizarea”; Avizul Legislativ spune că nu sunt servicii de utilitate publică, în mod evident, iar Avizul Concurenței spune că de câte ori statul dorește să atribuie un contract, pentru a se asigura că este selectată oferta cea mai bună din punct de vedere economic, „este recomandat sa se utilizeze o procedură concurențială, deschisă, transparentă, necondiționată, procedură care exclude acordarea unui avantaj în favoarea întreprinderii desemnate; Eventualele incredintari directe trebuie evaluate pentru a analiza dacă implică acordarea unui avantaj de natură economică, caz în care trebuie respectate prevederile aplicabile în domeniul ajutorului de stat;”
 • Societățile comerciale au ca scop declarat  și obiectiv profitul, pe când ordonanța de urgență are ca scop, conform normelor art. 1., stoparea înmulțirii necontrolate și asigurarea bunăstării populației de câini – acestea fiind în contradicție; 
 • Proiectul a fost trimis Comisiei Juridice inițial, însă nu este disponibil avizul sau raportul acesteia;
 • Circa 750 milioane de euro  în 20 de ani am cheltuit pentru a eutanasia peste 1 milion de câini. Puțini au fost uciși prin substanța pe care o prevede legea, și de către un medic, eutanasierea fiind, oricum, un act medical menit să curme suferința incurabilă majoră. Restul au fost uciși prin înfometare, însetare, canibalizare, violență extremă sau boli și infecții netratate, întocmai din lipsa reglementării activității și controalelor, cu prețul traumei publice; 
 • Există primării care încearcă să recupereze prejudicii de la astfel de firme și organizații cu activități ilegale din multiple puncte de vedere. Există primării care sunt acționate în instanță și pierd pentru diferite situații care includ contracte ilegale sau extrem de scumpe, ineficiente cu astfel de entități;
 •  Există dovezi și martori că astfel de entități înmulțesc și plasează câini în locuri publice. Majoritatea adăposturilor deținute de astfel de entități nu permit accesul conform legii, nu respectă legile în vigoare privind condițiile câinilor, nu promovează câinii pentru adopție, funcționează după regulamente interne care permit activități împotriva legii și a deontologiei veterinare. Există dovezi că în cadrul acestor entități personalul necalificat desfășoară ilegal activități veterinare;
 • 80% dintre câini sunt eutanasiați de catre 10% dintre entități;
 • 20% dintre câini sunt eutanasiați de catre 1 entitate;
 • 15% dintre câinii înregistrați în RECS sunt sterilizați, majoritatea câinilor din România nefiind luați în evidență în registru;
 • Peste 86,3% dintre copiii participanți la studiul efectuat în România de către Malcom Plant-Universitatea Teeside din UK, in colaborare cu Universitatea Denver, SUA, organizații internaționale și medii academice de profil din Europa și SUA, împreună cu FNPA , atașat, arată date despre impactul actelor de cruzime ale hingherilor asupra copiilor, din cauza lipsei de reglementare și verificare, aceste activități cauzând traume de generații întregi și risipa banului public, atâta vreme cât nu se reglementează prevenția conform normelor de aplicare ale ordonanței. 

Critici de neconstituționalitate:

Textul de lege nu are reglementată activitatea, verificarea sau controlul, transparența banului public în activitate și proceduri, nu precizează dacă este persoană juridică cu sau fără profit, precum nici identitatea fiscală aplicabilă. Textul discriminează vădit organizațiile și fundațiile, situându-le pe o poziție inferioară persoanelor juridice.

 • Textul de lege nu face trimitere la nicio lege care reglementează competența autorităților de a gestiona protecția animalelor, sau tipul de activități desfășurate de entitățile desemnate să gestioneze serviciile. Textul de lege este o trimitere generală la persoanele juridice care pot presta aceste servicii, fără a reglementa sau a trimite la o normă legală de implementare. Nu poate fi invocată legea cabinetelor veterinare, iar legea nu reglementează activitatea acestor entități de gestionare a populației de câini. 

Modificarea nu este constituțională pentru că nu reglementează care sunt acele persoane juridice care pot presta, nu reglementează ce atribuții au, modul și condițiile în care își desfășoară activitatea, nu precizeazăcodul CAEN, reprezentând o situație de nereglementare și o dispoziție care nu se poate aplica. 

De altfel, nu există cod CAEN pentru protecția animalelor, așa cum prevede modificarea adusă articolului 4 „persoane juridice cu atribuții în protecția animalelor.” În România, protecția animalelor este reprezentată de asociații non profit sau autorități. 

Trebuie făcută o modificare care face trimitere la un text de lege sau la o situație similară care reglementează aceste activități și articolul de lege aferent, trebuie oferite detalii despre aceste persoane juridice: nu se specifică dacă persoana juridică este cu profit sau nu și dacă este cu profit, în ce măsură poate contribui la îndeplinirea obiectivului – fără câini – care este echivalent cu încetarea activității înființate cu scopul de a genera profit

 • Normele  HG 1059 ale Ordonanței 155 nu prevăd aceste persoane juridice și activitatea lor. 
 • Nu este asigurată transparența cheltuirii banilor publici și nu există un control asupra sumelor de bani care vor fi plătite către aceste entități. Prin oferirea concesiunii sau a delegării unor persoane juridice care nu au reglementată activitatea, nu exista transparență si nu există o autoritate care să verifice modul în care au fost cheltuiți sau dacă au fost cheltuiți în scopul protecției animalelor.
 • Textul de lege discriminează cetățenii, organizațiile și fundațiile pentru protecția animalelor și autoritățile, situându-le pe o poziție inferioară în raport cu persoanele juridice, primele având conform statului și legilor aferente obligații, norme de aplicare a legilor și ordonanței, respectiv a activității desfășurate în scopul protecției animalelor. Normele prevăd „reducerea numărului și stoparea înmulțirii necontrolate,” iar statul subvenționează exclusiv capturarea și eutanasierea, în timp ce prevenția, sterilizarea, oprirea sursei continue, rămâne nereglementată.

Trebuie să se reglementeze subvenționarea procedurii de sterilizare pentru autorități, organizații și fundații, întrucât managementul populațiilor de animale reprezintă o combinație de măsuri, iar sterilizarea se face de 30 de ani exclusiv din fondurile persoanelor private sau ale asociațiilor și fundațiilor, care nu provin de la stat.

Efortul de prevenție trebuie să fie comun și reglementat prin lege, pentru câini cu și fără stăpân, să includă sterilizare masivă și deținere responsabilă.

Pe partea verificării respectării procedurilor, legea criticată nu impune condiții și verificărinu sunt reglementate proceduri de verificare ale acestor persoane juridice și autorități care controlează și proceduri de verificare, care contravine regulilor care se impun fundațiilor și asociațiilor.

Articole din Constituție la care facem referire:

 • ARTICOLUL 1
  • Statul român  
   (3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
    cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul nu sunt garantate cetățenilor din protecția animalelor și a celor care nu sunt, prin pericolele la care sunt expuși involuntar, de natură fizică și psihică, prin nereglementarea activității acestor entități și a activităților specifice pe care acestea le desfășoară, aspect care duce la acte de cruzime, lipsa transparenței banilor publici și contravine drepturilor constituționale. 

De multe ori inițiativele de prevenție sunt blocate, iar bunele practici care au funcționat la nivel mondial și specialiștii nu sunt incluse express verbis în lege, iar specialiștii cu experiență dovedită nu sunt consultați niciodată în luarea deciziilor. 


(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale.

În cadrul ANSVSA există un conflict de interese: legiferare, reglementare, control și sancționare ale legilor pentru protecția animalelor. Conform normelor OUG 155, ANSVA trebuie să controleze aceste entități și câinii cu stăpân, sursa celor de pe străzi. 

ANSVSA ar trebui să aibă doar atribuții de verificare și sancționare alături de MAI, iar pentru partea de protecția animalelor și bunăstare animală să fie înființată separat, la nivel național, o autoritate sau prin parteneriate publice-private, pentru sterilizare națională, identificare și verificare, cel puțin


(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

Nu se asigura respectarea Constituției pentru că nu se reglementează activitatea și verificarea acestor entități, iar implicațiile socio-economice sunt majore, conform datelor oficiale din ultimele zeci de ani. Prin nereglementare se atacă mai multe drepturi constituționale menționate în prezenta, modificarea în formă prezentă fiind o dispoziție care nu se poate aplica. 

 • ARTICOLUL 11
 • Dreptul internaţional şi dreptul intern  
  • Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
   (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
    intern.

Deşi are alt obiect de reglementare,  Tratatul de la Lisabona, conform cărora animalele sunt fiinţe simţitoare şi trebuie tratate în consecinţă ( art. 13 din Tratatul T.F.E.U.), asa cum a fost semnalat prin Apelul membrilor Parlamentului European din cadrul Intergrupului pentru Protecţia şi Bunăstarea Animalelor din 13 martie 2011 adresat parlamentarilor români: 

”Prin Tratatul de la Lisabona, art.13 TFEU, nu numai instituţiile UE, dar şi statele membre, sunt obligate să ia în considerare, în iniţiativele lor politice, faptul că animale sunt fiinţe simţitoare. Ultima procedură legislativă în Parlamentul României, care plănuia să permită uciderea arbitrară a animalelor sănătoase, nu se încadrează în spiritul Tratatului de la Lisabona, şi al Parlamentului European. Ne adresăm vouă, distinşi colegi din Parlamentul României, cu privire la viitorul vot asupra legislaţiei consacrate animalelor fără stăpân. În cadrul Parlamentului European, toate acţiunile referitoare la bunăstarea animalelor au fost sincronizate cu poziţia Uniunii şi a statelor membre, prin care se prevede o atenţie deosebită acordată animalelor. Raportul Parlamentului European consacrat noii strategii privind bunăstarea animalelor a Comisiei Europene a fost adoptat cu o majoritate covârșitoare, confirmând, printre alte aspecte, lărgirea ariei şi a strategiei UE pentru bunăstarea animalelor şi protecţia celor de companie. Având în vedere această poziţie clară, noi, ca reprezentanţi ai cetăţenilor europeni şi membri în Parlamentul European, cu politeţe şi, totuşi, urgent, rugăm Parlamentul Român să ţină seama de poziţia Parlamentului European, în care se află şi reprezentanţi ai Poporului Român, să voteze în spiritul european, pe baza responsabilităţii etice, pentru unica soluţie, bazată pe strategiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: PRINDERE/STERILIZARE/RETURNARE”.

Legea adoptată nu face referire la legislaţia de protecţie a animalelor, nu include nici un principiu de protecţie si asigurare a respectării drepturilor animalelor, şi, în general,  prevederile de protecţie a drepturilor acestora sunt minime. Ar fi fost indicată, de exemplu, introducerea unor garanţii ale respectării drepturilor animalelor în proiectul de lege, cum ar fi  dreptul dovedit al acestora la viaţă, adopție dreptul la respect, dreptul la îngrijire a oricărui animal dependent de om sau care a dat naștere sau care are probleme de sănătate, principiul deţinerii și gestionării responsabile  ca prevenție prevăzută în lege și norme, şi a principiilor de baza pentru bunăstarea animalelor prevăzute în instrumente internaţionale pe care România le-a ratificat și în legea pentru protecția animalelor 204/2005. 

TITLUL II

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

 • ARTICOLUL 15
 • Universalitatea  
 • Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.

Cetățenii din comunitatea iubitorilor de animale, organizațiilor și voluntarilor nu beneficiază de drepturile consacrate prin Constituție prin legea prezentă și textul criticat și nereglementat, întrucât acesta încalcă demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismulprecum șidreptul la o viață sănătoasă, libertatea de exprimare sau al transparenței banului public, pe lângă legislația pentru protecția animalelor.  

Textul de lege nereglementat pentru desfășurare și verificare amplifică situația și contextul în care cetățenii nu își respectă obligațiile, discriminând  organizațiile, fundațiile care activează pentru a soluționa problema. 

 • ARTICOLUL 16
 • Egalitatea în drepturi  
 • Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
  (2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Textul de lege nereglementat pentru desfășurare și verificare amplifică situația și contextul în care cetățenii nu își respectă obligațiile, discriminând  organizațiile, fundațiile și cetățenii care activează pentru a soluționa problema, în timp ce entitățile care deja activează și a căror activitate o înlesnește par să fie mai presus de lege prin lipsa controalelor sau a acurateții acestora, prin lipsa de transparență totală, prin practici nejustificate și ilegale și prin contribuția activă la înmulțirea câinilor. 

 • ARTICOLUL 20
 • Tratatele internaţionale privind drepturile omului  
 • Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
  (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Nereglementarea activității și a verificării creează contextul în care drepturile omului nu mai sunt respectate, atât ale iubitorilor de animale, cât și ale celor care nu sunt iubitori de animale, inclusiv ale oamenilor implicați în aceste activități nereglementate care se desfășoară deja violent și în condiții care nu asigură dreptul la sănătatea fizică și psihică a oamenilor și animalelor, dreptul la alegere, dreptul la o viață decentă, dreptul la exprimare, egalitate în drepturi, fraternitate, securitate personală, securitate socială, audiere echitabilă, nediscriminare, odihnă și relaxare, învățătură. 

CAPITOLUL II

 • Drepturile şi libertăţile fundamentale
 • ARTICOLUL 22
 • Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică  
 • Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.
  (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Legea nu reglementează strict și fără  verificare riguroasă, reprezintă un atac la integritatea fizică, se aduce atingere la dreptul la viată sănătoasă, la integritate fizică și psihică. Situațiile de pericol cauzate de numărul constant mare de câini și acte de cruzime asociate activității de capturare și adăpostire ale acestor entități, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat.

În realitate, nu există mulți câini fără stăpân agresivi și periculoși, majoritatea fiind speriați de oameni din cauza traumelor prin care trec zilnic. În rest, este vorba de mulți câini care cauzează diferite accidente din cauză că sunt înfometați, nesterilizați, abandonați. Nereglementarea acestui tip de activități care îi privește direct contribuie la creșterea semnificativă a riscurilor de nerespectare a dreptului constituțional la integritate.  

ARTICOLUL 27

Inviolabilitatea domiciliului  

 • Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia.

Nefiind reglementată legea și existând precedente în care astfel de servicii au acționat ilegal pe proprietăți private în trecut pentru a captura cât mai mulți câini, pune în pericol dreptul constituțional. 

 • ARTICOLUL 30
 • Libertatea de exprimare  
 • Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
  (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Prin lipsa reglementării legii, se creează contextul demonstrat în care libertatea de exprimare a cetățenilor iubitori de animale și a organizațiilor și fundațiilor de bună credință este îngrădită prin legi sau nereglementări ale prevenției din normele de aplicare ale ordonanței de urgență. Extinderea gestionării exclusiv prin capturare și eutanasiere și lipsa reglementării acesteia contribuie direct la încălcarea acestui drept constituțional. 

 • ARTICOLUL 31
 • Dreptul la informaţie  
 • Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
  (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Lipsa transparenței banului public, lipsa informațiilor despre câini, despre proceduri de capturare în acord cu principiile protecției animalelor, despre proceduri interne și externe, oprirea accesului la capturări sau în adăposturile în care sunt duși câinii, îngrădesc dreptul la informație care este, de asemenea, parte din Convenția de la Aarhus și se încadrează și la articolul care prevede tratatele.

 • ARTICOLUL 34
 • Dreptul la ocrotirea sănătăţii  
  • Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
   (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
   (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Prin lipsa reglementării este atins dreptul constituțional la ocrotirea sănătății fizice și psihice.Legea nu reglementează strict și fără o verificare riguroasă. Se aduce atingere la dreptul la viață sănătoasă, integritate fizică și psihică. Situațiile cauzate de numărul constant mare de câini și acte de cruzime asociate activității de capturare și adăpostire ale acestor entități, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat.

 • ARTICOLUL 35
 • Dreptul la mediu sănătos  
 • Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.
  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
  (3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Se aduce atingere la dreptul la un mediu sănătos. Situațiile cauzate de numărul constant mare de câini, a lipsei procedurilor și verificărilor, prin lipsa reglementării, aduc atingere dreptului constituțional menționat. Există, cel puțin, o astfel de entitate care și-a deschis un crematoriu propriu pentru câini, care funcționează ilegal în sudul țării, fără autorizație de mediu. 

Deșeurile asociate capturării și adăpostirii câinilor în număr mare de zeci de ani au impact negativ de mediu. In loc să sterilizăm masiv și să oprim înmulțirea conform normelor ordonanței de urgență. 

Totodată, legea nefiind reglementată să fie obligată să prevadă prevenția și fiind unica metodă de gestionare, are impact și asupra biodiversității, întrucât foarte mulți câini se retrag în păduri și pe câmpuri.

 • ARTICOLUL 45
 • Libertatea economică  
 • Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.

Dacă în cazul organizațiilor și fundațiilor avem reglementări privind fondurile cheltuite și obligații, la persoanele juridice nu avem transparența banilor cheltuiți și reglementarea activității: cum asigurăm corectitudinea serviciilor, cât plătim pe câine, cum raportăm corect și real, ce sume se cheltuiesc și cu ce scop și distribuție, toate acestea atingând dreptul constituțional la libertate economică. Prin textul de lege se accelerează activitatea acestor entități care cheltuie deja mulți bani publici doar pe capturare și eutanasiere ilegală în adăposturile private conform ordonanței si normelor, discriminând organizațiile și persoanele private care suplinesc din resurse proprii exclusiv partea de prevenție prevăzută în norme.

 • ARTICOLUL 49
 • Protecţia copiilor şi a tinerilor  
 • Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

Prin lipsa reglementării, drepturile copiilor și tinerilor prevăzute de Constituție și de Declarația Universală a Drepturilor Copilului sunt îngrădite, întrucât se creează contextul în care aceștia sunt puși în pericol fizic sau emoțional, riscând să dezvolte traume sau comportamente modificate în urma asistării la scene de cumplită violență sau la o problema socială care este prezentă în mod nejustificat în anul 2023. 

 • ARTICOLUL 57
 • Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor  
 • Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi.

Prin lipsa reglementării, legea încalcă dreptul constituțional, oferind contextul, îndeosebi având în vedere istoricul, de a nu fi îndeplinite drepturile și libertățile constituționale cu bună credință. Există o rezistență sporită și o lipsă acută de educație despre protecția animalelor și managementul populațiilor eficient. Așadar, legea în forma actuală, vine în completarea și amplificarea efectelor negative ale problemei câinilor, îngrădind drepturile constituționale și nefiind in concordantă cu normele de aplicare ale ordonanței de urgență. 

 • ARTICOLUL 135
 • Economia  
 • Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
  (2) Statul trebuie să asigure:
 • libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
 • protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
 • stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
 • exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
 • refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
 • crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
 • aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

Prin lipsa reglementării, legea reprezintă un atac la dreptul la transparența banului public, la libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţieprotejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiarăstimularea cercetării ştiinţificeexploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic, crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii și aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene

Prin lipsa reglementării implementării și verificării conform normelor și pentru a atinge obiectivul acestora, se creează situația în care nu există concurență loială, factorii de prevenție nu sunt valorificați ci blocați, interesul național nu este protejat în activitatea economică, având în vedere sumele colosale investite în ultimii 20 de ani. 

Câinele este o resursă deosebit de importantă pentru societate, însă pentru terapie și servicii, nu pentru a fi obiectul recurent al unei afaceri sângeroase. 

Câinele trebuie integrat în societate drept resursă pentru a crește calitatea vieții și capacității de serviciu avansat, nevoia pentru fiecare tip de serviciu oferit de câini fiind majoră în România.

ÎN CONCLUZIE,  singura soluție de management a acestui fenomen este reglementarea sterilizării masive și deținerea responsabilă, conform științei și recomandărilor din lumea întreagă Vă rugăm înlesniți introducerea lor în lege cu celeritate. Vă rugăm creșteți calitatea vieții oamenilor și animalelor și siguranța bugetului public. 

În exercitarea dreptului de a formula obiecții privind constituționalitatea legilor înainte de promulgare,

În temeiul dispozițiilor art. 146 litera a din Constituția României, art. 15, 16, 18 si următoarele  din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curţii Constituționale republicată,

Prin prezenta cerere vă solicităm să supuneţi  Legea de modificare si completare a O.U.G. nr. 155/21.11.2011 controlului de constituţionalitateurmând să constataţi neconstituționalitatea prevederilor mai sus menţionate şi să trimiteţi legea spre o nouă reexaminare Parlamentului.

Solicităm Curţii Constituţionale menţinerea jurisprudenţei sale anterioare în materie (Decizia nr. 1/2012), neexistând indicii pentru schimbarea acesteia.

Solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe şi cu privire la faptul că interpretarea textelor de lege criticate, în sensul care va fi arătat în Considerentele care urmează, este contrar Constituţiei. 

Solicităm Curţii Constituţionale să se pronunţe cu privire la toate criticile şi argumentele aduse prin prezenta Sesizare.                                  

Publicitate

Apel urgent: deținerea responsabilă a câinilor previne acte de cruzime extremă cu impact profund în societate. Scene cutremurătoare de cruzime asupra animalelor cu impact profund în societate, consecință a managementului defectuos al câinilor

Apel urgent: deținerea responsabilă a câinilor previne acte de cruzime extremă cu impact profund în societate
 
Scene cutremurătoare de cruzime asupra animalelor cu impact profund în societate, consecință a managementului defectuos al câinilor

 
 
Un bărbat a omorât un câine legat cu furca sub ochii copilului său care încerca să îl oprească, al doilea câine fiind doar rănit. A fost eliberat astăzi sub control judiciar, deși legea prevede până la 7 ani de închisoare. Copilul bărbatului a înjunghiat luna aceasta două persoane.  
În ultima săptămână, au apărut iar cazuri în care copii minori au omorât câini.

Solicităm implementarea urgentă a legilor în vigoare. 
 

 Astfel de cazuri se întâmplă zilnic în România, ca o consecință directă a managementului defectuos al populației de câini și al instigării la violența împotriva animalelor: deținerea responsabilă nu este implementată sau susținută de autorități, în timp ce câinii sunt lăsați să se înmulțească și controalele lipsesc, oferind o resursă inepuizabilă de câini care devin victimele unor oameni care au nevoie și trebuie să fie reabilitați. 
 
 
Articol cu referințe care menționează situația din România: 
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/domestic-violence-animal-cruelty-abuse-neglect-murder-children-dogs-a9018071.html?fbclid=IwAR3bfdHJ8BcyZDZhXMgo2lfJuG7uEm66G2qbLY7oO_ShrhnUzMtabQ_awbY
 
Articol FBI: https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/the-link-between-animal-cruelty-and-human-violence
 
 
Studiu: 
https://nationallinkcoalition.org
 
Articole științifice: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7246522/

https://www.animallaw.info/article/link-cruelty-animals-and-violence-towards-people
 
Articol privind întâmplarea din România: https://ziare.com/agresor-caini/barbat-batut-cainii-furca-tichindeal-sibiu-1790616

 
 
S-a demonstrat că abuzul asupra animalelor și expunerea la acestea conduc la tipare psihologice și comportamentale abuzive față de alți oameni, violență domestică și alte forme de violență, fiind un indicator ce atenționează asupra comportamentelor antisociale ale celor care o comit sau sunt expuși. 
The (inextricable) Link: Animal abuse, domestic violence, child abuse, elder abuse | ACEs Too High
Oamenii care comit cruzimi asupra animalelor trebuie avuți în evidență urmând modelul FBI, pentru siguranța publică, corelați cu alte tipuri de infracționalități și ajutați să se integreze în societate prin suport specializat. 
 
 
Violența asupra animalelor recidivează în societate în diferite forme, lucru demonstrat de multe zeci de ani și documentat în artă de sute de ani.  Cei care o comit, recidivează asupra altor animale și oamenilor cu diferite tipuri de abuzuri și infracționalități. Cei care sunt expuși la ea, indiferent dacă sunt sau nu iubitori de animale, rămân traumatizați sau impactați, iar consecințele sunt din cele mai diverse. 
 

În 2002, un studiu australian a concluzionat: „Abuzul asupra animalelor a fost un predictor mai bun al agresiunii sexuale decât condamnările anterioare pentru crimă, incendiere sau infracțiuni cu arme de foc”.
 
Prin permiterea înmulțirii necontrolate a câinilor și reglementarea actuală a gestionării prin capturare, avem implicit de-a face permanent cu un tip separat de cruzime, reglementat,  acela al capturării agresive. 
 
Federația Națională pentru Drepturile Animalelor și PETA, care au elaborat un studiu la finalul anului trecut privind situația câinilor și sumele cheltuite de primării în ultimii 20 de ani, menționează în acesta „ Rezolvarea situației câinilor este o cerință imperioasă pentru protejarea psihicului uman. În urma studiului efectuat în 2012 de Malcom Plant Universitatea Teeside din Marea Britanie, în colaborare cu Universitățile din Denver, SUA și a unora dintre cele mai prestigioase organizații internaționale și medii academice de profil din Europa și SUA, împreună cu FNPA, a rezultat că 86,3% dintre copii au fost „ de multe ori” marti la abuzuri asupra animalelor, pe lângă animale chinuite, prinse în laț, otrăvite sau spânzurate, predominând expunerea la abuzuri în locuri public – violență exercitată asupra animalelor fără stăpân capturate în scopul uciderii. „
 
Revenim cu apelul urgent semnat de peste 60 de organizații și specialiști care cer implementarea deținerii responsabile și subvenționarea sterilizării și microcipării.  

De la începutul anului ne confruntăm cu accidente letale și cazuri de cruzime extremă, însă singura inițiativă oficială în acest sens este un proiect de lege care facilitează un precedent periculos și nu respectă scopul normelor ordonanțelor de urgență, fiind singura metodă de management aplicată în ultimii 20 de ani și necontribuind la „stoparea înmulțirii necontrolate” sau „bunăstarea animală.”  De asemenea, la finalul anului trecut a fost respins iar proiectul care prevedea deținerea responsabilă și subvenționarea sterilizării. Nu s-a implementat oficial nicio campanie națională de deținere responsabilă pe niciun canal. Organizațiile sunt epuizate și depășite de situație și au nevoie urgentă de susținere sistemică. 
 
Doar de la începutul anului, există entități care au câștigat prin capturarea cânilor aproximativ 150 000  de euro. Reamintim că 80% dintre câinii eutanasiați în România sunt uciși în 10% dintre adăposturi, în timp ce doar 15% dintre câinii înregistrați în RECS sunt sterilizați, majoritatea câinilor din România nefiind luați în evidență. 
 

Norme: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/236399
 
 
Proiect: https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L47&an_cls=2023
 
 
Investigatie: https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/cazul-ionut-anghel-folosit-de-primarii-pentru-a-face-afaceri-ilegale-tatal-copilului-despre-pedeapsa-pe-care-o-merita.html
 
 
Solicităm clarificarea tuturor aspectelor care pot interveni în acest parcurs tot mai urgent și necesar, impactul în societate fiind devastator. 750 de milioane de euro și situația mai gravă ca niciodată ne demonstrează că lucrurile nu pot continua așa, cu atât mai mult cu cât avem la îndemână soluțiile și resursele. 
 
În același timp, solicităm tuturor autorităților responsabile pentru câini și care pot interveni, și anume ANSVSA, Prim ministru, MAI, Președinte: 

 • Faceți urgent un apel public de oprire a violenței împotriva câinilor!  Cel mai bun prieten al omului este aici să-l ajute prin capabilitățile sale extraordinare; oamenii sunt responsabili pentru viața câinilor și există o lege care prevede pedepsirea cruzimii împotriva animalelor. Opriți propagarea cruzimii în societate, după valul uriaș de mesaje negative propagate la nivel național în ultima perioadă. 
 • Cereți urgent modificarea OUG 155/2001 prin subvenționarea sterilizării și microcipării gratuite pentru câinii cu și fără stăpân. Câinii cu stăpân sunt sursa problemei de pe străzi și alimentează violența extremă cu impact în societate; cât timp cât nu îi includem în managementul populației, ei vor asigura fluxul de câini de pe străzi și cruzimea la scară largă. Este ieftin, eficient și etic. Doar 15% dintre câini sunt sterilizați dintre cei înregistrați în RECS, majoritatea câinilor din România nefiind luați în evidență în acest registru.
 • Facilitați implementarea campaniilor de deținere responsabilă la nivel național, permanent, și desemnați toate structurile MAI și ANSVSA să poată aplica controale, amenzi și sancțiuni permanent, în baza legilor deja existente pentru deținere responsabilă. Implementarea acestora este urgentă.

Singurele metode care pot funcționa sunt deținerea responsabilă și sterilizarea masivă, lucru dovedit mondial, prin exemple și știință, dar și local în România, în exemplele de bună practică, unde organizațiile au găsit deschidere din partea autorităților și fonduri să se implice în profunzime. 

Oprind cauza problemei prin sterilizare, nu va mai fi alimentată nici cruzimea cu impact și recidivă profunde în societate. 
 
 
Atragem atenția că deținerea responsabilă este datoria prin lege a proprietarilor de câini și a autorităților și că există deja cadru legal pentru implementare. 


Câinele este cel mai bun prieten al omului datorită capabilităților extraordinare, și trebuie deținut doar în mod responsabil, fie că este deținut din plăcere sau nevoie. 

Malcolm Plant, autorul lucrării revizuite pe acest subiect, Making the Link, spune că, uciderea câinilor străzii din România, ratele de violență și concluziile studiului realizat demonstrează un punct clar: 

 „ A fi martor la brutalitate asupra animalelor desensibilizează tinerii și îi face predispuși la agresiune pe viață. Este foarte probabil ca un abuzator de animale să abuzeze și oamenii. Am descoperit nu numai că majoritatea abuzatorilor de animale au fost expuși la violență și abuz, dar că acest lucru a dus la o empatie redusă și o normalizare a agresiunii. Există o mare probabilitate ca această violență să fie pusă în aplicare împotriva soțului/soției, copiilor și în cadrul societății împotriva oamenilor și proprietăților. Zeci de mii de câini fără stăpân sunt UCIȘI în fiecare an în temeiul legii de „prinde și ucide”  în Româia. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor spun ambele că sistemele de sterilizare sunt singura modalitate eficientă de control al numărului de animale fără adăpost încă din 1982. Nerespectarea  de către guvern a convențiilor europene și clasificarea câini fără stăpân ca „eradicabili” le diminuează statutul social, iar aceștia sunt văzuți ca o „țintă ușoară” pentru cei care doresc să exercite violență, care este probabil să fie pusă în aplicare împotriva oameni și proprietăți”, spune Plant. 

Comunicat de presă. Apel al Coaliției către Senatori pentru siguranța cetățenilor și respectarea funcției, drepturilor omului, animalelor și punctului de vedere al Guvernului

București, 22 Februarie. Coaliția ONG Protecția Animalelor cere respingerea proiectului de lege care continuă frauda economică și tragediile cu oameni și animale

O serie de tragedii asociate câinilor fără stăpân s-au întâmplat în ultima lună, toate fiind atât previzibile, cât și evitabile. Dialogul cu specialiștii din țară este refuzat, și singura măsură care s-a luat la nivel național urmează să fie votată mâine în Senat, după ce a trecut de Comisia De Administrație Publică, aceeași comisie care a refuzat toate proiectele care prevăd sterilizarea și deținerea responsabilă, odată cu dialogul. Măsura se adresează exclusiv câinilor fără stăpân, legalizând un precedent deja dovedit periculos și ineficient în România în mod oficial – legalizarea societăților comerciale, care au ca scop declarat profitul, să captureze câini. În vederea acestor lucruri, vă atașăm investigația relevantă si câteva documente în care sunt centralizate sume alocate în ultimii 2 ani către astfel de societăți transformate. 

https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/cazul-ionut-anghel-folosit-de-primarii-pentru-a-face-afaceri-ilegale-tatal-copilului-despre-pedeapsa-pe-care-o-merita.html

Proiectul și punctele de vedere, aici: https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L47&an_cls=2023

Apreciem în mod deosebit și salutăm punctul de vedere al Guvernului și al Consiliilor Juridic și al Concurenței, care demonstrează că au urmărit și analizat cu atenție toate datele acestor tragedii, legislația, știința, tratatele internaționale și toate concluziile celor 30 de ani de management defectuos și decide să intervină în acest punct critic,  oferind aviz negativ proiectului de lege și atrăgând atenția în punctul de vedere al Guvernului că: „Este unanim acceptat faptul că existența câinilor fără stăpân are drept sursă reproducția necontrolată/nedorită și implicit, abandonul, combaterea acestei cauze, putându-se realiza numai prin programe susținute de sterilizare. 

Evidențiem, în acest sens, rolul deosebit de important al sterilizării câinilor cu stăpân de rasă comună ca fiind unica măsură eficientă în ceea ce privește controlul populației de câini fără stăpân, cu consecință directă în ceea ce privește reducerea ratei de abandon.”

Solicităm public Comisiei de Administrație publică să prezinte argumentele și fundamentele teoretice sau practice care stau la baza acestor decizii și a celei de a refuza dialogul cu comunitatea de experți, pentru a nu influența în mod eronat deciziile Senatorilor care urmează să voteze mâine, întrucât au un impact major în viața și bugetul publice și facilitează întâmplarea unor noi tragedii.  Comisia de administrație publică a primit de-a lungul timpului documente justificative referitoare inclusiv la acest tip de contracte. 

Reamintim faptul că încă de la tragedia din 2013, asociată tot câinilor cu stăpân, nici măcăr o singură campanie sau acțiune de responsabilizare a proprietarilor nu au fost făcută la nivel național, ci din contră, autoritățile au refuzat în mod direct organizațiile care au venit cu propuneri. Singura metodă care poate funcționa pentru ambele categorii este sterilizarea masivă gratuită și educația, implementate de specialiști, care prin prisma experienței pot desfășura activitatea fără a cauza traume societății civile și copiilor sau daune bugetului public.

În mod absurd și lipsit de considerație pentru societate, s-a început un adevărat masacru al câinilor fără stăpân, ignorând cu desăvârșire pericolul real. Revenim cu informația că toate aceste decizii au costat 750 de milioane de euro din bani publici, 1,2 milioane de câini eutanasiați și numărul oamenilor morți se apropie de ordinul zecilor, doar din cifre oficiale

Mai mult decât atât, modificările și OUG 155 prezintă mai multe aspecte de neconstituționalitate, pe care le-am semnalat senatorilor în scrisoarea adresată.

Tragediile vor continua să se întâmple până când România se va alinia recomandărilor experților, celor europene, celor mondiale și tuturor concluziilor academice pe acest subiect. 

Redăm integral apelul către Senatori:

Stimati Senatori, 

4 tragedii noi cu câini cu stăpân s-au întâmplat în ultimele zile, care puteau fi prevenite. Vor urma altele, vă rugăm nu faceți parte dintre cei care le facilitează, când sunteți cei care le puteți preveni. 

Revenim cu apelul urgent de a deschide dialogul cu comunitatea protecției animalelor din România și de a urma recomandările universal valabile . Suntem peste 60 de organizații cu activitate respectabilă din toată țara, suntem organizațiile la care autoritățile apelează atunci când sunt depășite, suntem cei care facem managementul populației de câini în măsura posibilităților pe care le avem în condițiile în care nu beneficiem de niciun sprijin al statului. Sunt 30 de ani de când facem asta, în fiecare zi, sacrificându-ne viețile personale, pentru că nu putem trăi indiferenți într-o societate care maltratează cel mai bun prieten al omului si facilitează recidivarea violenței împotriva animalelor în societate. 

Vă solicităm ferm să respingeți proiectul L47 aflat mâine pe ordinea de zi. Vă rugăm parcurgeți cu celeritate punctul negativ de vedere al Guvernului și documentele atașate.

Scopul unui SRL este să facă profit și nu să înceteze activitatea. Câinii se înmulțesc de două ori pe an, tot timpul anului. 

Condamnăm complet modificările actuale aduse OUG 155 pentru gestionarea câinilor fără stăpân, care nu respectă recomandarea, nu au nicio fundamentare și care vor înrăutăți situația, așa cum ne-a fost deja demonstrat – vă rugăm consultați investigația și documentele atașate, centralizări de bugete ale SRL-urilor din ultimii 2 ani. 

https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/cazul-ionut-anghel-folosit-de-primarii-pentru-a-face-afaceri-ilegale-tatal-copilului-despre-pedeapsa-pe-care-o-merita.html

ONG-urile cer schimbarea metodei de gestionare din eutanasiere în sterilizare și deținere responsabilă, pe când noile modificări construiesc un cadru solid pentru perpetuarea tragediilorNoile modificări propun întreținerea problemei câinilor fără stăpân și readuc în legalitate colaborarea cu SRL-uri în gestionarea câinilor, un subiect controversat de mulți ani, demonstrându-se că pe lângă lipsa de experiență, scopul societăților este să facă profit, având așadar tot interesul să mențină fluxul de câini pentru a captura cât mai mult.

Concesionarea serviciilor catre firme private, care prin definiție sunt constituite și funcționează pentru obținerea de profit, a fost un eșec lamentabil simțit de fiecare primărie și a provocat un masacru național. Astfel de societăți comercial anual ucid sute de mii de caini pe bani publici, pretul capturarii si uciderii unui câine variază între 700 si 1400 lei, fara niciun efort de promovare si șansă de adoptie pentru aceștia și fără niciun rezultat de diminuare a numărului de câini pe teren. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori câinii mor prin înfometare sau violență din partea personalului. Câinii sunt înmulțiți și recapturați, într-un cerc vicios al cruzimii și banului public.

În ceea ce privește punctul de vedere exprimat de Consiliul Legislativ la proiectul de lege L47/2023, consiliul legislativ exprima în mod clar faptul că:

 • prevederile art. 1 alin. (2), lit. a)-h) din cadrul legii 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, la care se face referire în expunerea de motive a proiectului, nu se referă expressis verbis la serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, ci la alte servicii de utilitate publica (aliminatare cu apa, iluminat public etc) condiții în care, în mod evident, procedura de gestiunare a serviciilor de a cainilor fără stăpân NU se poate organiza și realizeaza prin modalitățile indicate la art, 22 alin. (2), lit. a) și b), și anume prin gestiune direct, respectiv gestiune delegată.

În ceea ce privește avizul Guvernului, aceste este de asemenea unul NEGATIV. În avizul negativ al guvernului se subliniază urmatoarele aspecte:

 • Potivit prevederile art. 1 alin (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006, serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân NU face parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice -> prin urmare, acestor servicii de gestionar a câinilor fără stăpân nu li se aplica procedurile aferente legii nr. 51 / 2006, și anume procedurile de gestiune directă și gestiune delegată;
 • Modificare propusă, aprope în aceeasi forma, a facut obiectului proiectului de lege pentru modificare Ordonței de Urgența nr. 155 din 2001, proiect de lege cu nr. plx. 291/2022), proiect care a fost trimsi spre analiză catre Curte Constituționala ca urmare a unei sesizări de neconstituționalitate, aspect ce conduce la ideea unui posibil paralelism legislativ;
 • În plus, Guvernul subliniază faptul că apariția câinilor fără stăpân are ca și sursa principală reproducția necontrolată, și implicit abandonul, și ca rezolvarea acestei probleme s-ar putea realiza numai prin programe susținute de sterilizare. În ceea ce privește gestionarea câinilor, în punctul de vedere formulat de guvern subliniază rolul deosebit de important al sterilizării câinilor, și că STERILIZAREA CÂINILOR CU STĂPÂN de răsă comuna este UNICA MĂSURĂ EFICIENTĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONTROLUL POPULAȚIEI DE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN, cu consecința directa în ceea ce privesțe reducerea semnificativă a ratei de abandon.

În ceea ce privește puinctul de vedere al Consiliului Concureței, consiliul apreciază că:

 • De câte ori statul dorește să atribuie un contract, pentru a se asigura câ este selectată oferta cea mai bună din punct de vedere economic, este recomandat sa se utilizeze o procedură concurențiala, deschisă, transparenă, necondiționatăprocedură care exclude acordarea unui avantaj în favoarea întreprinderii desemnate;
 • Evetualele încredițari directe trebuie evaluate pentru a analiza dacă împlică acordarea unui avantaj de natură economicâ.

În acest condiții, reiterăm și susținem punctului de vedere al Guvernului, considerând ca inițiativele legislative desfăsurate În aceasta perioadă în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân ar trebui sa aiba ca și priorități controlul reproducerii, microciparea câinilor cu stăpân și încurajarea / asigurarea deținerii responsabile a câinilor cu stăpânși nu gasirea de modalițati de delegare a acestor activități, în special nu catre persoane jurdice care au ca și interes obținerea de profit șî nu scaderea numarului de câini fără stăpân.

Nu deveniti responsabili pentru tragedii si cuzime,  sunteți singurii care le pot opri si aveti această datorie față de societate. Pericolul este permanent și este pentru inclusiv pentru voi și familiile voastre, dacă nu implementăm rapid sterilizarea masivă și deținerea responsabilă. Toate tragediile cunoscute din ultimii 10 ani au implicat câini cu stăpân și totuși singurul interes rămâne să capturăm și mai mult și mai crud, deși avem cifre despre ce înseamnă asta? 

Aveți responsabilitatea bunei funcțiuni a societății. Dovediți-ne că acesta este obiectivul Dvs., prin luarea celor mai bune decizii, fundamentate, in concordanta cu specialistii. Toate tragediile din ultimele două luni sunt asociate câinilor cu stăpân, și ca acum 10 ani, în exact aceeași situație eronată, măsurile se iau împotriva câinilor fără stăpân, în timp ce stăpânii iresponsabili sunt complet nevizați; cerem campanii de responsabilizare iar ele sunt blocate, în timp ce victimele continuă să apară. 

Metoda actuală de gestionare a populației canine prin eutanasiere este matematic ineficientă și întreține înmulțirea câinilor, neputând ține pasul cu numărul mare de câini nesterilizați din România – din cei înregistrați, doar 15% sunt sterilizați.  Acest lucru se întâmplă în ciuda eforturilor susținute ale organizațiilor non guvernamentale, fără de care România ar fi arătat cu totul altfel astăzi. Gestionarea prin eutanasiere este interzisă în mai multe țări, sterilizarea fiind singura soluție pentru rezolvarea problemei. 

Interveniți urgent și cereți sterilizare gratuită masivă și deținere responsabilă ca metode de gestionare a câinilor din RomâniaNu există posibilitatea să rezolvăm altfel problema, nu o spunem doar noi, referindu-ne la exemplele de succes din România, o spun toate țările care au rezolvat problema, o spune știința, o spune mediul academic, modelele de bune practici.

Vă atașam câteva centralizări de contracte din ultimii 2 ani, pentru a vă face o idee despre ce urmează să legalizați dacă veți acorda un vot pozitiv acestui proiect. Vă reamintim că de 20 de ani, plătim până la 1400 lei per câine capturat și ucis, din bani publici, în condițiile în care o sterilizare în campanie costă până în 150 de lei. 

Câinii se reproduc de două ori pe an, tot timpul anului. Până la finalul anului, prima tură de pui a unui câine va face la rândul ei o nouă tură de pui. Astfel, în scenariu moderat avem 66 000 de câini de la 1 câine în 6 ani. Chiar dacă nu toți supraviețuiesc, și dacă 90% mor, avem în continuare 6600 de câini de la un singur câine nesterilizat.

Acțiunile hingherilor privați din România au provocat traume ireparabile societății civile, atât adulților, cât și copiilor. Lipsa de profesionalism și implicare se traduce prin episoade cumplit de violente zilnic, complet nejustificate, care creează daune morale majore atât câinilor, care în urma lor devin mult mai greu adoptabili, cât si oamenilor care asistă în mod voluntar sau involuntar la aceste scene de groază de zeci de ani.

Legea de gestionare este o propunere de completare şi modificare a unei ordonanţe de urgenţă care nu are la bază o lege specială de abilitare, nefiind un caz excepţional ce ar impune intervenţia Guvernului în adoptarea unei măsuri urgente de acest tip, dovedită deja ineficientă la nivel mondial și local, ci doar în adoptarea unor măsuri adaptate la tragediile foarte recente: sterilizare masivă gratuită și deținere responsabilă.

Organizațiile active pentru protecția animalelor cer modificări alte ale aceluiași OUG de mai bine de 10 ani.

Se poate constata ca atât ordonanţa de urgenţă, cât şi legea, nu au un preambul care să justifice intervenţia legislativă în procedura de urgentă şi lipseşte fundamentarea soluţiilor pe date statistice relevante, studiu de impact, etc. În afară de încălcarea normelor de tehnică legislativă, care, în mod direct, nu reprezintă încălcări ale unor prevederi constituţionale, O.U.G. nr. 155/2001 nu are la bază o lege specială de abilitare, cum ar fi Legea nr. 324/2001 sau Legea nr. 751/2001. Gestionarea câinilor fără stăpân nu este o situaţie excepţională, care să necesite măsuri în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. Fără a o desconsidera, problema câinilor fără stăpân poate fi gestionată şi rezolvată prin măsuri eficiente, politici publice coerente şi alocarea unor resurse adecvate, asa cum vom arăta în cele ce urmează.

Critici de neconstituţionalitate intrinsecă

1. Încălcarea art. 148 alin. 2 raportat la art. 11 alin. 1 din Constituţie, cu referire la tratatele internaţionale în materie

Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2012 a reţinut în motivarea sa prevederile Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie:

”Articolul 12 – Reducerea numărului de animale fără stăpân

Atunci când o parte estimează că numărul de animale fără stăpân constituie pentru ea o problemă, ea trebuie să ia măsurile legislative şi/sau administrative necesare pentru reducerea numărului acestora prin metode care nu cauzează dureri, suferinţe sau temeri evitabile. Stoparea înmulțirii și reducerea se fac prin sterilizare, nu prin întreținerea înmulțirii prin eutanasiere. 

a) Astfel de măsuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) în cazul în care astfel de animale trebuie să fie capturate, aceasta trebuie să se facă astfel încât sa producă minimum de suferinţe fizice şi psihice animalelor, în funcţie de natura animalului;

(ii) în cazul în care animalele capturate sunt adăpostite sau sacrificate, aceasta trebuie să se facă în conformitate cu principiile prezentei convenţii.

b) Părţile sunt obligate să respecte:

(i) identificarea permanentă a câinilor şi pisicilor prin mijloace corespunzătoare care să nu producă decât dureri, suferinţe sau temeri uşoare ori temporare, cum ar fi tatuarea însoţită de înregistrarea numărului, precum si de numele si adresele proprietarilor;

(ii) reducerea reproductiei neplanificate a câinilor şi pisicilor şi încurajarea sterilizării acestora;

(iii) încurajarea persoanelor care au găsit un câine sau o pisică fără stăpân să semnaleze acest lucru autorităţii competente.

Articolul 13 – Excepţii privind capturarea, deţinerea şi sacrificarea

Excepţiile la principiile stabilite în prezenta convenţie, referitoare la capturarea, deţinerea şi sacrificarea animalelor fără stăpân, nu pot fi admise decât dacă acestea sunt inevitabile, în cadrul programelor guvernamentale de control al bolilor”.

De asemenea, Curtea a reţinut că şi legislaţiile altor state acordă o mare atenţie populaţiei canine, soluţiile de eliminare acestora fiind individuale, şi nu colective [a se vedea Dogs Act

(1906) sau Environmental Protection Act (1990) din Regatul Unit sau legea portugheză din 1995 de protecţie a animalelor.

Este previzibil şi totodată de notorietate situaţia adăposturilor (deopotrivă publice şi private) care nu pot adăposti un număr atât de mare de câini, precum şi situaţia numărului şi posibilităţilor reduse de adopţie, deci eutanasia animalelor fără stăpân este inevitabilă, în absenta sterilizarii. 

Mai facem doar două observaţii faţă de motivarea extrem de corectă şi judicioasă din Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2012 cu referire la Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie.

În Raportul explicativ la Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie întocmit sub egida Comitetului de Miniştri ai C.E., pct. 15, lit. d se menţionează că prin animale de companie se înţelege şi ceea ce se desemnează în mod current prin noţiunea de câini fără stăpân, şi în consecinţă câinii fără stăpân trebuie să beneficieze de protecţia Convenţiei : ”The definition of a pet animal covers: animals sharing man’s companionship and in particular living in his household; animals intended for this purpose;animals kept to breed animals for this purpose; stray animals and the first generation of animals born of stray animals”.

Acest Raport extinde protecţia de care trebuie să se bucure animalele fără stăpân (la prima generaţie de animale fără stăpân), explicitând prevederile Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie; există numeroase alte instrumente şi documente, care, deşi nu au forţa probantă a Tratatelor, instituie principii, linii directoare, bune practici şi soluţii care ar trebui transpuse şi nu încălcate de legea internă.

Eutanasia este contrară principiilor prevăzute în Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor, proclamată în mod solemn la Paris în 15 octombrie 1978 la sediul U.N.E.S.CO. şi prevederilor acesteia:

Articolul 1 –”Toate animalele au în mod egal dreptul la existenţă în cadrul echilibrului ecologic”;
Articolul 2 –”Orice formă de viaţă animala are dreptul la respect”.
Articolul 3 –”Nici un animal nu trebuie supus unor tratamente brutale sau unor acte de cruzime”.

Articolul 5-”1.Orice animal dependent de om are dreptul la îngrijire. 2. In nici un caz el nu trebuie abandonat sau sacrificat în mod nejustificat. 3. Toate formele de creştere şi utilizare a animalului trebuie să respecte fiziologia şi comportamentul propriu”.

Articolul 7-”Sacrificarea oricărui animal care nu este absolut necesară, precum şi orice decizie care duce la un asemenea act constituie o crimă”.

Articolul 10-”Educaţia şi instruirea publică încă din copilarie trebuie să conducă omul la observarea, întelegerea şi respectarea animalelor”.

Deşi are alt obiect de reglementare, Tratatul de la Lisabona, conform cărora animalele sunt fiinţe simţitoare şi trebuie tratate în consecinţă ( art. 13 din Tratatul T.F.E.U.), asa cum a fost semnalat prin Apelul membrilor Parlamentului European din cadrul Intergrupului pentru Protecţia şi Bunăstarea Ani din 13 martie 2011 adresat parlamentarilor români: ”Prin Tratatul de la Lisabona, art.13 TFEU, nu numai instituţiile UE, dar şi statele membre, sînt obligate să 

ia în considerare, în iniţiativele lor politice, faptul că animale sînt fiinţe simţitoare. Procedura legislativă în Parlamentul României, care plănuia să permită uciderera arbitrară a animalelor sănătoase, nu se încadrează în spiritul Tratatului de la Lisabona, şi al Parlamentului European.

În cadrul Parlamentului European, toate acţiunile referitoare la bunăstarea animalelor au fost sincronizate cu poziţia Uniunii şi a statelor membre, prin care se prevede o atenţie deosebită acordată animalelor. Raportul Parlamentului European consacrat noii strategii privind bunăstarea animalelor a Comisiei Europene a fost adoptat cu o majoritate covîrşitoare, confirmînd, printre alte aspecte, lărgirea ariei şi a strategiei UE pentru bunăstarea animalelor şi protecţia celor de companie. Avînd în vedere această poziţie clară, noi, ca reprezentanţi ai cetăţenilor europeni şi membri în Parlamentul European, cu politeţe şi, totuşi, urgent, rugăm Parlamentul Român să ţină seama de poziţia Parlamentului European, în care se află şi reprezentanţi ai Poporului Român, să voteze în spiritul european, pe baza responsabilităţii etice, pentru unica soluţie, bazată pe strategiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii: PRINDERE/STERILIZARE/RETURNARE”.

Legea adoptată nu face referire la legislaţia de protecţie a animalelor, nu include niciun principiu de protecţie si asigurare a respectării drepturilor animalelor, şi în general prevederile de protecţie a drepturilor acestora sunt minime (ar fi fost indicată, de exemplu, introducerea unor garanţii ale respectării drepturilor animalelor în proiectul de lege, cum ar fi dreptul acestora la viaţă, dreptul la respect, dreptul la îngrijire a oricărui animal dependent de om, principiul deţinerii responsabile şi a principiilor de baza pentru bunăstarea animalelor prevăzute în instrumente internaţionale pe care România le-a ratificat). 

Textul de lege criticat încalcă astfel:

-Art. 148 alin. 2 din Constituţie consacră principiul aplicării prioritare a dreptului comunitar asupra legii -”Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

-Art. 11 alin. 1 din Constituţie prevede la rândul său : ”Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.

2. Încălcarea art. 53 din Constituţie

Mai multe argumente pot fi aduse cu privire la textul de lege criticat, proporţionalitatea măsurii eutanasiei câinilor fără stăpân dispuse de Legea de gestionare poate fi privită din punctul de vedere al calităţii acestei reglementari, întrucât, dacă există o reglementare mai adecvată, mai echitabilă, atunci această reglementare contravine principiului constituţional al proporţionalităţii.

Legea de gestionare, prin prevederile anterior mentionate, creează un cadru instituţional injust, si, sub masca unei asa zise eutanasieri individuale, conduce la capturarea permanentă și eutanasia în masă a câinilor fără stăpân, practică administrativă neunitară si încălcarea drepturilor animalelor. Atât eutanasia individuală, cât şi eutanasia în masă, implicit capturarea pe termen lung în acest scop, ca soluţii propuse de legea adoptată, sunt neconstituţionale şi sunt măsuri neproporţionale deoarece: 

-Trebuie subliniat în primul rând, cu referire la necesitatea intervenţiei legislative, că este extrem de discutabilă opoziţia absolută şi prezentarea problemei într-o lumină care constituie o premisă falsă –interesul comunităţii, care nu mai doreşte câini fără stăpân şi cere dispariţia acestora peste noapte, întrucât sunt periculoşi şi o pacoste pentru comunitate, şi soluţia eutanasiei câinilor fără stăpân (care nu este o veritabilă soluţie, ci o măsură extremă şi contrară drepturilor animalelor). În lipsa oricăror statistici reale şi autorizate, câinii fără stăpân sunt în mod nejustificat prezentaţi ca un pericol publicdeşi numărul câinilor violenţi, sau care ar prezenta un real pericol public (sunt bolnavi, etc.) este în realitate mic. Or constatăm că nu există statistici şi date reale, politici publice coerente, o evaluare a rezultatelor obţinute până în prezent ale efortului instituţional de gestionare a fenomenului câinilor fără stăpân, deşi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 a fost adoptată în procedura de urgenţă, însă se propune soluţia eutanasierii. Soluţia trebuie să constea într-un program complex de intervenţie şi crearea unui cadru legal şi instituţional în care deopotrivă, autorităţile, comunităţile şi proprietarii sau deţinătorii de animale trebuie să coopereze responsabil.

-Un asemenea Program de intervenţie este recomandat de experţi internaţionali de prestigiu- Raportul tehnic al Comitetului de Experţi pentru prevenirea rabiei al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Raport tehnic nr 824, Geneva, 1992 : “Cercetările conduse de O.M.S. între 1981 şi 1988 îin cadrul Programului A.G.F.U.N.D./O.M.S. de luptă împotriva rabiei umane şi canine din ţările în curs de dezvoltare au relevat faptul că programele de eliminare a câinilor (care prevăd prinderea şi eutanasierea câinilor fără stăpân) sunt atât ineficiente, cât şi costisitoare” (p.33).”Nimic nu dovedeşte că eliminarea câinilor ar fi avut vreodata un impact semnificativ asupra densităţii populaţiei canine sau asupra propagarii rabiei” (p. 34). În spiritul viziunilor ştiinţific fundamentate, exprimate pe plan international şi naţional, programele de “prindere şi eliminare” a câinilor fără stăpân sunt considerate ineficiente pe termen mediu şi lung deoarece nu atacă originea problemei, care este ritmul ridicat al reproducerii. În conceptia promovata, ”controlul” populatiei canine se bazeaza prioritar pe sterilizări, vaccinări, implicand înregistrari şi marcaj, plus educaţie şi supraveghere”.

-Persistenţa fenomenului şi 10 ani de intervenţie a autorităţilor locale au permis să se identifice adevăratele probleme, existenţa câinilor fără stăpân fiind în realitate un efect şi nu o cauză. Sunt deja notorii condiţiile improprii şi proaste din adăposturile publice. Lipsa de eficienţă şi profesionalism a serviciilor publice, datorată în parte lipsei fondurilor, ar putea fi constatată adeseori. De asemenea, se poate constata că politica acestora, cu foarte mici excepţii, netransparentă, pune accentul pe eutanasie şi nu pe măsuri în sprijinul sau protecţia animalelor. În opinia semnatarilor, o abordare cauzală a fenomenului câinilor fără stăpân ar impune reconstrucţia proiectului de lege şi reglementarea eficientă a soluţiei sterilizării. Sterilizarea este metoda cea mai eficientă în combaterea fenomenului câinilor fără stăpân, şi este menţionată în studii ştiinţifice şi rapoarte credibile. Eutanasierea nu este o soluţie, şi s-a dovedit aceasta şi în România. 

Au fost eutanasiaţi în perioada 2001-2022 un număr apreciabil de câini fără stâpân (peste 1, 2 mil.), şi problema nu s-a rezolvat, iar soluţia proiectului de lege ar conduce la un masacru fără precedent. 

-Ar fi indicat ca soluţia legislativă să conţină inclusiv prevederi pentru încurajarea unor programe publice naţionale sau locale de sterilizare a câinilor fără stăpân şi a unui comportament responsabil din partea deţinătorilor, pentru a se preveni abandonarea continuă a noi şi noi generaţii de câini fără stăpân pe domeniul public. Împreună cu încurajarea adopţiilor şi supravegherea competentă a câinilor fără stăpân aflaţi pe domeniul public s-ar putea gestiona şi controla mai bine fenomenul. La fundamentarea soluţiei legislative s-ar putea lua in studiu şi unele modele de bune practici (sugerate de foruri internaţionale cum ar fi O.I.E.- Organizația Mondială pentru Sănătate Animală). Trebuie adoptată măsura sterilizării,  a identificării gratuite sau subvenţionate și detinerea responsabilă.

În concluzie: Fără a se transforma într-un legislator pozitiv, Curtea poate aprecia din punctul de vedere al necesităţii eutanasiei, dacă prevederile legale menţionate sunt contrare principiului constituţional al proporţionalitatii, masura legiferată nefiind proporţională (cu situatia care a determinat-o); din punct de vedere al unor soluţii alternative, pot fi comparate sterilizarea şi/sau alte măsuri de gestionare a problemei -ridicarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public etc. cu eutanasia, care înlătură practic cu totul dreptul la viaţă al câinilor fără stăpân (de exemplu, dacă s-ar aplica cu strictete legea, adăposturile se vor umple de câini fără stăpân care vor fi eutanasiaţi în termen scurt, si operaţiunea se va repeta la nesfârșit); din punct de vedere al aplicării unitare, legea poate conduce la o practică administrativă neunitară.

Mai mult, uciderea în masă a câinilor fără stăpân nu reprezintă nicio dovadă a garanţiei demnităţii umane, raportat la niciuna din dimensiunile menţionate de Curtea Constituţională, dimpotrivă, este o metodă certă pentru a o prejudicia în mod iremediabil. Precizăm în acest sens că întregul context social în care a fost adoptată această lege nu face decât să scindeze societatea civilă românească, între susţinătorii unor metode civilizate şi moderne de gestionare a câinilor fără stăpân şi susţinătorii uciderii în masă.Dovadă a acestei susţineri este faptul că au fost raportate şi prezentate inclusiv mediatic o serie de atrocităţi împotriva câinilor fără stăpân: fie adăposturile publice au fost golite în câteva ore; fie cetăţeni de rând au ucis chiar ei, prin metode proprii şi cât se poate de barbare şi primive, câinii fără stăpân din comunitatea lor.Aceste episoade de o violenţă extremă fizică şi psihică nu ar fi fost posibile în absenţa deciziei Parlamentului din 10 septembrie 2013, prin care uciderea colectivă a fost încă o dată legiferată cu prioritate.

In acelasi timp, este incalcata flagrant si recomandarea Curţii privind „obiectivitatea” criteriilor de aplicare a solutiilor de gestionare. Se impune cu forţa evidenţei faptul că aplicarea in mod corespunzator si obiectiv a unor solutii de gestionare a cainilor, conform aprecierilor Curţii, implică o specializare, un set de „competenţe tehnice”, precum si promovarea unor proceduri a caror eficienta a fost stabilita in mod cert prin studii ori cercetari de specialitate.

Este de notorietate faptul ca in acest domeniu nu exista decat un singur studiu si anume cel efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii între 1981-1988 (Ghid pentru controlul rabiei canine, OMS, Geneva, VPH-83.43 Rev., 1987 şi Ghid pentru management populaţie canina, OMS, Geneva, 90_166, 1990) iar acest studiu concluzionează in mod indubitabil că numai controlul reproducerii cainilor fara stapan prin sterilizare şi reteritorializare are efecte semnificative pe termen mediu si lung in ceea ce priveste scaderea numarului acestor animale.

Pe de altă parte, metodele de gestionare ale câinilor prin eutanasiere sau incarcerare permanentă in adăposturi nu au la baza niciun studiu, deşi aplicarea lor are un impact economic si social esenţial, mai ales pe termen mediu si lung.
Din contra, aceste metode sunt dezavuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii care a concluzionat că unica soluţie pentru controlul populaţiei canine este sterilizarea şi nu “programele de eutanasiere care sunt atât ineficiente cât şi costisitoare”.

Având în vedere contextul social în care a fost adoptată legea criticată, vă supunem atenţiei că această unică metodă acceptată şi recomandată de însăşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii precum şi de însuşi Parlamentul European, nu implică decât reteritorializarea exemplarelor canine blânde şi tolerate de comunitate, câinii agresivi neîndeplinind condiţiile de returnare urmând a fi cazaţi în adăposturi. Pe cale de consecinţă, comunitatea nu este în niciun fel pusă în pericol de această metodă recomandată de experţii din domeniu. Totodata, Curtea a statuat fara echivoc faptul ca legiuitorul este obligat să ia masuri ferme pentru evitarea aplicarii solutiei eutanasieriireţinând că stabilirea condiţiilor normative concrete pentru ţinerea sub control a fenomenului câinilor fără stăpân reprezintă prerogativa exclusivă a legiuitorului care “este obligat, ca şi cerinţă constituţională, să implice şi să responsabilizeze autorităţile publice locale, inclusiv prin sancţiuni de natură contravenţională sau penală, pentru a se evita recurgerea la măsura eutanasierii” (pag. 9 din Decizia CC nr. 1/2012).

Se poate astfel cu uşurinţă observa că legea criticată a fost adoptată iar de legiuitor cu sfidarea completă a drepturilor constituţionale precum şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1/11.01.2012, pe care legiutorul este obligat să o respecte într-totul.
În mod constituţional, legal şi firesc, în urma adoptării Deciziei nr. 1/11.01.2012, se impunea ca Parlamentul să modifice legea în cauză prin reglementarea unor soluţii fezabile şi rezonabile

Ori o astfel de concluzie, înafară de faptul că nu are niciun temei, este şi prematură, de vreme ce în România nu s-au aplicat niciodată alte măsuri în mod concertat şi susţinut, înafara uciderii colective (practicată până în anul 2008, prin adoptarea Legii nr. 9/2008 pentru modificarea Legii nr. 205/2004).

Apreciem şi faptul că adoptarea legii vizate în forma criticată va conduce la încălcarea dreptului fundamental al cetăţenilor români de a nu fi vătămaţi de o autoritate publică într-un interes legitim, aşa cum este prevăzut de art. 52 din Constituţie. În acest sens, precizăm că adoptarea legii în forma criticată reprezintă tocmai temeiul lezării demnităţii umane, demers ce va fi în mod cert dublat de acte administrative ale autorităţilor locale (de vreme ce chiar legea criticată impune adoptarea de astfel de acte administrative cu scopul aplicării sale: de exemplu eutanasierea câinilor în baza unei decizii al unui împuternicit al primarului).


În plan european, Parlamentul UE solicită prin Declaraţia 26/2011 adoptarea la nivelul statelor membre UE a unei strategii de gestionare a populaţiei canine care să cuprindă: (i) sterilizarea, identificarea, înregistrarea câinilor; (ii) promovarea responsabilităţii deţinătorilor faţă de animalul propriu şi (iii) măsuri legislative împotriva cruzimii faţă de animale. Legiuitorul european indică astfel foarte clar care sunt metodele acceptabile pentru gestionarea câinilor fără stăpân, facilitând legiferarea de către statele membre UE cu respectarea cadrului recomandat de Parlamentul European.

Declaraţia Parlamentului UE nr. 26/2011, articolul 13 din Tratatul de la Lisabona, semnarea protocolului de protecţie a animalelor valabil pâna in 2020, consfinţesc recunoaşterea atât pe plan european cât şi pe plan naţional că mediul înconjurător şi animalele se impun a fi protejate. Ori apărarea drepturilor animalelor şi a dreptului cetăţenilor români la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic (articolul 35 din Constituţie) nu se poate realiza prin capturare brutală și eutanasia colectivă a câinilor fără stăpân.

Reiterăm şi faptul că eutanasierea câinilor fără stăpân până în anul 2023, ca metodă de gestionare a câinilor fără stăpân, este cea care a permis în România intensificarea numărului acestora (studiile din domeniu au arătat că încercarea de exterminare bruscă şi brutală a unei specii conduce la sporirea reproducerii acesteia pentru supravieţuire).

Vă rugăm astfel să constataţi că eradicarea câinilor fără stăpân prin uciderea colectivă nu numai că nu conduce la împiedicarea înmulţirii şi proliferării lor, dar traumatizează societatea civilă, demers care nu este de natură a traduce drepturile fundamentale ale omului în România.

Nu în ultimul rând precizăm că legea fundamentală, Constituţia României, prin art. 20 alin. 1, stabileşte un principiu de incontestabilă actualitate şi care într-o viziune modernă instituie prioritatea dreptului internaţional asupra dreptului intern atunci când este vorba de drepturile fundamentale ale omului.

Aşa cum arăta eminentul domn profesor de drept constituţional Ioan Muraru, „prima regulă ce rezultă din art. 20 alin. 1 din Constituţie este interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor privind drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte”.

Reglementarea eutanasiei în masă a câinilor maidanezi, votată în Parlament pe 10.09.2013, este o reglementare internă, aşa cum şi legea fundamentală a ţării, respectiv Constituţia, este o lege internă, şi, în ciuda faptului că verificarea constituţionalităţii legii criticate nu se realizează în raport de actele internaţionale, art. 20 alin. 1 din Constituţie întemeiaza raportarea legii criticate şi la actele normative internaţionale cu incidenţă în domeniu. În acest sens, acest articol prevede expres că„dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care România este parte”.

Sub acest aspect vă rugăm să aveţi în vedere şi Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor adoptată de Societatea Internaţională pentru Drepturile Animalelor, prezentată în mod public la Paris în 1978, existând în mod cert o legătură intrinsecă între drepturile omului şi drepturile animalelor, aşa cum Onorata Curte Constituţională a reţinut deja prin Decizia nr. 1/01.11.2012. În acest sens, drepturile omului sunt vădit încălcate dacă drepturile animalelor nu sunt respectate, omul fiind astfel obligat să trăiască într-un

dezacord cu mediul înconjurător şi lumea animală, situaţie de fapt care îi afectează grav demnitatea, integritatea psihică şi fizică.


Faţă de motivele ante-prezentate, vă rugăm ca atare să nu giraţi cu autoritatea Dumneavoastră barbaria instituită prin proiectul PL 47, care trimite România în rândul ţărilor necivilizate unde se practică uciderea în masă a câinilor fără stăpân şi să reconfirmaţi precedentul judiciar instituit de Onorata Curte Constituţională prin Decizia nr. 1/11.01.2012. Aceasta cu atât mai mult cu cât vinovăţia persistenţei fenomenului câinilor fără stăpân în stradă aparţine în principal autorităţilor publice care, pe de o parte nu au reglementat niciodată în România o metodă de gestionare eficientă – situaţie care a permis acţionarea individuală şi haotică de către fiecare comunitate locală – iar, pe de altă parte, deşi au alocat fonduri consistente cu destinaţia gestionării câinilor fără stăpân, aceste fonduri nu au fost cheltuite în mod corect şi eficient. Pentru acest motiv în prezent la Parchetul General există înregistrate mai multe plângeri penale împotriva primarului general al municipiului Bucureşti, domnul Sorin Oprescu, şi a conducerii trecute ASPA, aceasta fiind situaţia şi în cazul altor autorităţi locale din ţară care sunt cercetate penal.

Încălcarea art. 53 din Constituţie

Organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor au, printre altele, rolul de ”câine de pază”, care asigură păstrarea transparenţei depline şi legalităţii practicilor de la nivelul serviciilor publice care gestionează câinii fără stăpân. Este de notorietate că există cu adevărat necesitatea acestei participări, care este de domeniul evidenţei, însă se pune întrebarea care sunt raţiunile pentru care organizaţiile neguvernamentale de protecţie a animalelor au fost excluse de la participarea la eutanasia câinilor fără stăpân? Cine are de pierdut dacă se vor verifica riguros îndeplinirea condiţiilor eutanasiei câinilor fără stăpân?

Semnalăm şi o gravă tendinţă din partea autorităţilor locale de a opta ab initio pentru eutanasie și societăți private, lipsa unor programe de informare şi de educare pentru a promova conştientizarea şi cunoaşterea dispoziţiilor si principiilor de protecţie a animalelor, precum şi lipsa unei culturi care să respecte şi să promoveze drepturile animalelor.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a stabilit un set de criterii care determină întinderea acestor „marje” pentru ca acţiunea statului să fie necesară într-o societate democratică.

Ca principiu al dreptuluiproporţionalitatea implica ideile de rezonabilitate, echitate, toleranta, dar si necesara adecvare a masurilor adoptate de stat la situaţia de fapt si la scopul legitim urmărit.

Atragem atenţia asupra faptul că, între o restrângere legitimă, deci constituţional justificată, şi una proporţională cu cauza care o motivează există o mare diferenţă.

Astfel, pot exista restrângeri ale exerciţiului unor drepturi care deşi sunt justificate de cauze expres menţionate în Constituţie, sunt disproporţionate faţă de aceste cauze şi, pe cale de consecinţă, devin neconstituţionale (de exemplu situaţiile ante-menţionate prin prezenta sesizare).

Pe lângă proporţionalitate, art. 53 prevede şi condiţia ca aplicarea măsurii prin care intervine restrângerea să fie nediscriminatorie.

În stabilirea restrângerii exerciţiului unor drepturi proporţional cu realitatea socială constituantul, prin impunerea obligaţiei de a nu discrimina la punerea în aplicare a măsurii restrictive, a stabilit o obligaţie de abţinere de la arbitrar nu doar legiuitorului, ci şi autorităţilor însărcinate cu executarea normelor juridice.

După cum precizează şi art. 4 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, nimeni nu are dreptul de a distruge drepturile şi libertăţile cetăţeanului, acestea fiind motivul pentru care art.53 din Constituţie începe şi se termină cu aceeaşi precizare: restrângerile pot să vizeze exercitarea drepturilor fundamentale, dar nu pot să lezeze existenţa lor.

Prin urmare ori de câte ori măsurile de restrângere a exerciţiului unor drepturi îndeplinesc nu îndeplinesc condiţiile de validitate, acestea ar trebui dă fie declarate ca fiind neconstituţionale. Nu în ultimul rând, vă supunem atenţiei faptulcă art. 14 nu sancţionează nerespectarea de către serviciile publice de gestionare a câinilor fără stăpân, a condiţiilor prevăzute in anexele Legii de gestionare, dând posibilitatea acestor servicii sa eludeze legea si să afecteze in mod grav condiţiile de deţinere si de bunăstare ale animalelor. Prin urmare, se încalcă:

 Menționăm și principiul securităţii juridice (care decurge din principiul legalităţii statuat de art. 1, alin. (5) din Constituţia României) in sensul ca, prin încălcarea normelor de tehnica legislativa, a fost afectată calitatea legii sub aspectul accesibilităţii si previzibilităţii;

Stimați senatori, vă rugăm încă o dată să creșteți calitatea vieții oamenilor și animalelor din România, integrând câinii în societate drept resurse prețioase de terapie, serviciu și suport emoțional. Urmați soluțiile recomandate la nivel mondial, singurele dovedite etice și eficiente. 

Vă invităm să formăm împreună un grup de lucru care să se finalizeze cu decizii juste pentru oameni și animale. 

Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFIAsociația CASA LUI PATROCLE
Asociația Kola Kariola
ANIMALS INTERNATIONAL
Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL
Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ
Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ
Asociația Red Panda
Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI
Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI
Asociația YOUTH FOR NEAMȚ
Asociația BE HUMAN
Asociația CARE4ALL
Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR
Asociația SAVE OUR PAWS
Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX
Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola
Asociația PHOENIX
Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ
Asociația PROANIMA
Asociația F.R.E.E.
Asociatia NUCA Animal Welfare
Asociația NOMAD VET
Asociația Prietenii lui Azor
Asociatia Free and Give 
Asociatia pentru Combaterea Abuzurilor
Asociația Sache Vet
Asociația Haplut si Prietenii
Asociatia Cutu Cutu
Asociatia Agent Green
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Sufletel Targoviste 
Asociatia Save The Dogs and Other Animals
Asociatia Green Cats
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Animal Society
Fundatia Adapostul Speranta
Asociatia Animal Life Sibiu
Asociatia SacheAsociatia 

Arca lui Noe

Asociatia A Doua Sansa Valcea

Asociatia Sprijin pentru Animale

Asociatia Multicare

Asociatia Negrilica

Asociatia Happy Tails

Asociatia Saved by the Vet Solca

Asociatia Save&Smile Mureş

Asociatia Luptând Salvam 

O ViataAsociatia Chance-C.A.R.E.S.

 
Specialiști etologie: 
Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic
Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. RAPORT RECSMANAGEMENTUL POPULATIEIRAPORT ARPACSOLUȚII INTEGRATESTUDIU ICAMSTUDIU CAZ ODESA

Comunicat de presă. București,18 februarie. Coaliția Protecția Animalelor face un nou apel la autorități pentru deținerea responsabilă a câinilor

Comunicat de presă. București,18 februarie. Coaliția Protecția Animalelor face un nou apel la autorități pentru deținerea responsabilă a câinilor
 
Încă un incident în care au fost implicați câini cu stăpân și nicio campanie de responsabilizare în 20 de ani
 
 
Doi câini cu stăpân din rase cu potențial agresiv au atacat ieri o femeie și un câine în aceeași zonă în care s-a petrecut tragedia de luna trecută în care o altă femeie și-a pierdut viața. Organizațiile pentru protecția animalelor revin cu solicitarea urgentă de a implementa soluțiile universal valabile pentru gestionarea populației de câini cu și fără stăpân, care includ campanii masive de deținere responsabilă și sterilizare a câinilor cu și fără stăpân. Deși în toate accidentele din 2013 până azi aparent am avut de-a face cu câini cu stăpân, singurele măsuri luate au fost luate exclusiv împotriva câinilor fără stăpân. 
 
Nicio campanie oficială de reponsabilizare a deținătorilor de câini nu a fost făcută în ciuda solicitărilor, ci din contra, inițiativele organizațiilor au fost blocate de multe ori la nivel local și național. Deși aceștia sunt sursa câinilor de pe străzi și a celor mai multe dintre accidente, raportul pe anul trecut dintr-un județ arătând că 90% din vaccinarile antirabic au fost administrate în urma mușcăturilor de câini cu stăpân, care arată totodată că erau nevaccinați la rândul lor. Totodată, raportul oficial arată că doar 15% dintre câinii înregistrați în RECS sunt sterilizați conform legii, majoritatea câinilor din România nefiind însă luați în evidență în acest registru. 
 
Majoritatea deținătorilor de câini din România au lacune privind bunăstarea animală și deținerea responsabilă, sau dețin informații contradictorii legii, iar astfel de inițiative educative și care promovează legi aflate deja în vigoare ar fi benefice atât pentru animale cât și pentru proprietari, incluzând în primul rând reducerea riscului accidentelor. 
 
Mai mult decât atât, multe fapte de cruzime sau neglijență se întâmplă cu intenție,  iar cei care le provoacă nu știu de existența unor legi pentru protecția animalelor.  Tragediile pot fi evitate și calitatea vieții oamenilor și animalelor crescută. Avem nu numai datoria, dar toate soluțiile și resursele la îndemână. 
 

Gestionarea câinilor cu și fără stăpân trebuie făcută responsabil de către autorități și proprietari în primul rând, iar problema raselor cu potențial agresiv trebuie să înceapă să fie abordată. Pericolul este real și este valabil pentru toți. Însă precedentele din România ne arată că nu suntem deloc în siguranță, nici noi, nici animalele, și că este momentul să intervenim urgent: se întâmplă tot mai multe atacuri ale câinilor dresați să devină agresivi cu oameni sau animale, în timp ce autoritățile au înapoiat nu mai puțin de 65 de câini dresați pentru lupte și nesterilizați proprietarilor, într-un caz care încalcă toate legile din protecția animalelor.  
 
Câinii cu potențial agresiv devin agresivi doar dacă sunt crescuți iresponsabil, ei fiind la origine la fel de blânzi ca orice alt câine, dar având capacități fizice mult mai mari. Ei nu-și doresc să se lupte, dar se simt responsabili să o facă dacă sunt învățați. Toate aceste rase se folosesc în terapia asistată de animale în toată lumea și dau rezultate uimitoare, au nevoie doar să ajungă în familia potrivită.
 
Violența și cruzimea extreme recidivează în societate, iar accidentele cauzate de deținerea iresponsabilă se întâmplă zilnic. Este un cerc vicios cu impact profund în societate.
 
Solicităm intervenția cu celeritate a ANSVSA, MAI, Prim Ministrului și Președintelui:
 

 • Implementarea și susținerea publică urgentă a campaniilor cu mesaje de interes naționalprivind deținerea responsabilă: microcipare, sterilizare, interzicerea accesului neînsoțit pe domeniul public, bunăstare animală, pe toate canalele online și offline;
 • Modificarea urgentă a OUG 155 pentru subvenționarea sterilizării și microcipării gratuite, pentru a opri înmulțirea necontrolată și a putea depune eforturi pentru deținere responsabilă și oprirea cruzimii împotriva animalelor și a comerțului ilegal; avem dovada a 20 de ani și 750 milioane de euro că metoda eutanasierii nu funcționează și nu lasă fonduri pentru a gestiona și câinii cu stăpân;
 • Aplicarea permanentă a amenzilor pentru nerespectarea legilor de deținere responsabilă, prin facilitarea controalelor permanente și a sancțiunilor de către toate structurile MAI și ANSVSA. 

 
Atașăm documente justificative care atestă că gestionarea câinilor cu și fără stăpân se tratează împreună, prin strategii și soluții simple dovedite eficiente, responsabilizarea proprietarilor fiind o parte crucială în rezolvarea problemelor asociate cu câinii. 
 
 

Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI
Asociația CASA LUI PATROCLE
Asociația Kola Kariola
ANIMALS INTERNATIONAL
Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL
Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ
Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ
Asociația Red Panda
Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI
Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI
Asociația YOUTH FOR NEAMȚ
Asociația BE HUMAN
Asociația CARE4ALL
Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR
Asociația SAVE OUR PAWS
Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX
Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola
Asociația PHOENIX
Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ
Asociația PROANIMA
Asociația F.R.E.E.
Asociatia NUCA Animal Welfare
Asociația NOMAD VET
Asociația Prietenii lui Azor
Asociatia Free and Give 
Asociatia pentru Combaterea Abuzurilor
Asociația Sache Vet
Asociația Haplut si Prietenii
Asociatia Cutu Cutu
Asociatia Agent Green
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Sufletel Targoviste 
Asociatia Save The Dogs and Other Animals
Asociatia Green Cats
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Animal Society
Fundatia Adapostul Speranta
Asociatia Animal Life Sibiu
Asociatia SacheAsociatia Arca lui NoeAsociatia A Doua Sansa ValceaAsociatia Sprijin pentru AnimaleAsociatia MulticareAsociatia NegrilicaAsociatia Happy TailsAsociatia Saved by the Vet SolcaAsociatia Save&Smile MureşAsociatia Luptând Salvam O ViataAsociatia Chance-C.A.R.E.S.

 
Specialiști etologie: 
Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic
Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. RAPORT RECSMANAGEMENTUL POPULATIEIRAPORT ARPACSOLUȚII INTEGRATESTUDIU ICAMSTUDIU CAZ ODESA

Scrisoare deschisă către Președinte, Prim-ministru, Avocatul Poporului, ANSVSA, MAI

Scrisoare deschisă către:

Președintele Klaus Iohannis

Prim-ministrul Nicolae Ciucă

Avocatul Poporului Renate Weber

Directorul ANSVSA Alexandru Bociu

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode

Stimate autorități,

Peste 50 de organizații pentru protecția animalelor și specialiști vă cer cu disperare ajutorul.

Vă solicităm intervenția urgentă în problema scăpată de sub control, cu impact socio-economic major, pentru care avem toate soluțiile necesare, confirmate de zeci de ani la nivel mondial ca fiind eficiente. 

Cel mai bun prieten al omului, câinele, este o resursă deosebit de importantă pentru societate, care trebuie integrată în terapie și serviciu, și nu să devină obiectul unei afaceri frauduloase și de o cruzime ieșită din comun, sau victime ale actelor de cruzime ale oamenilor care au nevoie de ajutor specializat. 

Problema cânilor se rezolvă prin oprirea înmulțirii, adică prin sterilizare, și nu prin înmulțire, adică prin eutanasiere, și în combinație cu educarea proprietarilor de câini. Există o singură soluție care a funcționat în toate țările pentru care problema câinilor este demult istorie: sterilizarea masivă gratuită și deținerea responsabilă.

Dacă nu subvenționăm sterilizarea câinilor cu și fără stăpân, și dacă nu implementăm campanii naționale de responsabilizare, nu există posibilitatea ca această problemă să se amelioreze, ci doar certitudinea că va crește exponențial – cifrele, statisticile și mai ales experiența țării noastre arată acest lucru. 

Facem un apel disperat la Dvs.: schimbați legea și educați societatea! Doar astfel puteți protejaoamenii și animalele de viitoarele tragedii care se vor întâmpla. Doar astfel puteți preveni fraudele și infracțiunile care sunt facilitate de situația actuală și doar astfel puteți arăta societății că prioritatea Dvs. este siguranța, creșterea calității vieții și cheltuirea eficientă a banului public.

 • Faceți urgent un apel public de oprire a violenței împotriva câinilor! Oamenii trebuie să-și reamintească faptul că cel mai bun prieten al omului este aici să-l ajute prin capabilitățile sale extraordinare, că oamenii sunt responsabili pentru viața câinilor, dar și că există o lege care prevede pedepsirea cruzimii împotriva animalelor.
 • Cereți urgent modificarea OUG 155/2001 prin subvenționarea sterilizării și microcipării gratuite pentru câinii cu și fără stăpân. Câinii cu stăpân sunt sursa problemei de pe străzi și cât timp cât nu îi includem în managementul populației, ei vor asigura fluxul de câini de pe străzi. Este ieftin, eficient și etic. Doar 15% sunt sterilizați din cei înregistrați în RECS, majoritatea câinilor din România nefiind luați în evidență în acest registru.
 • Facilitați implementarea campaniilor de deținere responsabilă la nivel național, permanent, și desemnați toate structurile MAI și ANSVSA să poată aplica controale, amenzi și sancțiuni permanent, în baza legilor deja existente pentru deținere responsabilă. Implementarea acestora este urgentă.

750 de milioane de euro s-au cheltuit oficial pe gestionarea câinilor prin eutanasiere în ultimii 20 de ani, iar problema este mai accentuată ca niciodată. Plătim 200-1200 lei per câine ucis, de 20 de ani. Expertiza specialiștilor în domeniu este ignorată în totalitate, deciziile luate în acest domeniu nu au niciun fundament științific, etic, practic sau empiric, ci din contra: revenim întocmai la măsurile care ne-au adus aici. 

Prin continuarea acestor practici, autoritățile vor confirma că nu sunt interesate de rezolvarea problemei și bunăstarea populației. Managementul populațiilor de animale sunt combinații de măsuri adaptate la dinamica locală, iar noi avem deja experiența a 20 de ani de gestionare exclusiv prin eutanasiere, fără nici măcar o altă măsură. Este imposibil ca eutanasierea să țină pasul cu ritmul de înmulțire al câinilor. Știați că 20% dintre câinii eutnasiați în 2020 sunt eutanasiați de acceeași entitate? 

De 20 de ani, specialiștii propun soluțiile universal valabile în permanență. Ultima dată când a fost respins proiectul de lege care prevedea subvenționarea sterilizării și a educației a fost în luna decembrie a anului trecut, timp în care în Parlament se iniția un nou proiect de lege care vrea să readucă hingherii privați, care au ca scop profitul și nu stoparea înmulțirii câinilor, și pentru care avem precedente oficiale deosebit de grave: https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/cazul-ionut-anghel-folosit-de-primarii-pentru-a-face-afaceri-ilegale-tatal-copilului-despre-pedeapsa-pe-care-o-merita.html

Sunt două săptămâni de la ultima tragedie și nicio soluție sistemică nu a fost luată, nicio concluzie nu a fost trasă după 20 de ani de management defectuos.  Câinele, cel mai bun prieten al omului, a fost demonizat și redus la un monstru, iar consecințele sunt deosebit de grave.

Faptele de cruzime asupra animalelor au explodat într-un ritm amețitor, în urma ultimei tragedii în care au fost implicați oameni și câini, deși toate semnele arată că în atac ar fi fost implicați câini cu stăpân. Toți acești oameni care chinuie animale nevinovate în cele mai barbare moduri umblă liberi în societate, sunt mulți și sunt printre noi, iar știința ne arată că în majoritatea cazurilor, ei recidivează asupra oamenilor și a altor tipuri de infracționalițăți și au mare nevoie de ajutor și reabilitare. Vă cerem sprijinul. 

Impactul cruzimii asupra animalelor este devastator pentru copii și societate. În ultimele două săptămâni, avem doar oficial zeci de cazuri de câini legați și bătuți cu toporul, jupuiți, înjunghiați, zdrobiți, folosiți ca momeală pentru câini cu potențial agresiv, aruncați în fântâni sau îngropați de vii, atașăm doar câteva poze din ultima săptămână. 

În paralel, deși există ipoteza atacului câinilor cu stăpân, deși chiar și în tragedia din 2013 au fost implicați tot câini cu stăpân, observăm că nici măcar o campanie de responsabilizare pentru aceștia nu a fost implementată în toți acești ani, în schimb s-au ucis peste 1 milion de câini fără stăpân. Majoritatea au fost uciși în moduri greu de imaginat, cu furca, lopata, otravă. Tot în paralel, vă confirmăm că ONG-urile sunt blocate în multe cazuri când fac campanii de sterilizare și responsabilizare.

Opriți acest cerc vicios. Suntem o capitală europeană cu o reputație profund sângeroasă. Metoda gestionării prin eutanasiere este interzisă în majoritatea țărilor europene, pentru că este matematic ineficientă, iar OMS arată din 1988 că este”scumpă, ineficientă și neetică.”

40 000 de cetățeni au semnat deja petiția pentru schimbarea legii și responsabilizarea proprietarilor.

Vă rugăm să facem un pas înainte pe scara civilizației și să formăm rapid un grup de lucru prin care să rezolvăm, în ultimul ceas, problema oamenilor și a celui mai bun prieten al omului, îi datorăm asta pentru tot binele și toate serviciile pe care le aduce societății, atunci când îi este oferită ocazia. Vă rugăm să ne permiteți să ne facem datoria și să ne ocupăm de problemele pentu care există protecția animalelor, precum cruzimea cu impact profund în societate și traficul ilegal care mutilează generații întregi de câini. 

Vă rugăm să respectați dreptul constituțional al comunității iubitorilor de animale la o viață decentă și sănătate, drepturi care ne sunt negate deja de 20 de ani, prin prisma tragediilor la care suntem expuși și obligați să acționăm în absolut fiecare zi.

Vă mulțumim și așteptăm răspunsul dvs. 

Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI
Asociația CASA LUI PATROCLE
ANIMALS INTERNATIONAL
Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL
Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ
Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ
Asociația Red Panda
Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI
Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI
Asociația YOUTH FOR NEAMȚ
Asociația BE HUMAN
Asociația CARE4ALL
Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR
Asociația SAVE OUR PAWS
Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX
Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola
Asociația PHOENIX 
Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ
Asociația PROANIMA
Asociația F.R.E.E.
Asociatia NUCA Animal Welfare
Asociația NOMAD VET
Asociația Prietenii lui Azor
Asociația Sache Vet
Asociația Haplut si Prietenii
Asociatia Cutu Cutu

Asociatia Agent Green

Asociatia Help Labus

Asociatia Free Life Satu Mare 
Asociatia Sufletel Targoviste 
Asociatia Save The Dogs and Other Animals 
Asociatia Green Cats 
Asociatia Help Labus 
Asociatia Free Life Satu Mare 
Asociatia Animal Society 
Fundatia Adapostul Speranta 
Asociatia Arca lui Noe

Asociatia A Doua Sansa Valcea

Asociatia Sprijin pentru Animale

Asociatia Multicare

Asociatia Negrilica

Asociatia Happy Tails

Asociatia Saved by the Vet Solca

Asociatia Save&Smile Mureş

Asociatia Luptând Salvam O Viata

Asociatia Chance-C.A.R.E.S.


Specialiști etologie: 
Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic
Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. 

Coaliția ONG:  Cerem poziția ANSVSA, concluzii și soluții pentru managementul câinilor cu și fără stăpân, consiliere externă

 FOTO ADAPOST
BUCUREȘTI, 26 Ianuarie. Cerem poziția ANSVSA, concluzii și soluții pentru managementul câinilor cu și fără stăpân
 

Propunem consiliere externă pentru implementarea celor mai bune soluții 
 

 
Coaliția formată din 50 de organizații și specialiști cere ANSVSA, autoritatea  finală responsabilă de managementul populației de câini cu și fără stăpân, să comunice o poziție publică necesară în contextul celor două tragedii din ultima săptămână, în care au fost implicați oameni și aparent, câini cu și fără stăpân. 
 
Întrucât ANSVSA este responsabilă pentru ambele categorii de câini, înaintăm următoarele documente și întrebări. Întrucât dețineți toate resursele și autoritatea, iar organizațiile expertiza din teren, ne dorim să colaborăm în beneficiul societății,  obiectivul tuturor fiind același – fără câini pe stradă și fără accidente. 
         

– Cum intenționați pe termen scurt, mediu și lung pentru sa contributi la prevenire unor astfel de tragedii cu impact major asupra societății?      

– Care sunt concluziile metodei actuale de management al populației canine după 20 de ani? În cazul în care nu plănuiți să folosim urgent metoda sterilizării masive gratuite și a deținerii responsabile, considerând soluțiile integrate propuse de cazări alternative, vă rugăm să argumentați această decizie.   
   
– Considerați că este urgentă și aveți în plan implementarea unor campanii de comunicare de mesaje de interes național a legilor deja în vigoare, pe toate canalele fizice și online, privind deținerea responsabilă de câini, pentru a preveni înmulțirea, accidentele și actele de cruzime, având în vedere situația curentă dar și raportul RECS care arată că doar 15% dintre câinii înregistrați sunt sterilizați, în condițiile în care cei mai mulți câini din România nu sunt înregistrați? 

Câinii sunt o resursă pentru societate, care trebuie integrată in terapie, serviciu, suport emoțional și alte tipuri de activități care cresc calitatea vieții oamenilor și animalelor. 
 
Ne arătăm susținerea pentru schimbările pozitive din cadrul ASPA din ultimii ani, când aceasta a intrat în legalitate, a contribuit semnificativ în problemele comunității și a început să-și desfășoare activitatea într-un mod etic și aliniat cu legislația în vigoare și standarde în domeniu. Capacitățile adăposturilor nu trebuie crescute într-o tară europeană care dorește să rezolve problema pe termen lung, trebuie crescută capacitatea de a înțelegere a problemei de fond și intervenția integrată. În Capitală sunt suficiente adăposturi și prinzători, dat fiind faptul că problema câinilor fără stăpân este exclusiv prezentă în zonele de periferie și necesită abordare strategică. 

Considerăm că tragedia este o responsabilitate comună a întregului sistem. Cel mai important este acum să prevenim viitoare accidente la nivel național, nu doar local, printr-un mod de management al câinilor integrat, uman și responsabil. 
 
Poziția noastră este că legile gestionării câinilor trebuie modificate  cât mai urgent astfel încât să prevadă sterilizare și microcipare gratuite, iar legile deținerii de câini trebuie aplicate în toată țara în permanență, în paralel cu educația deținătorilor. 

Cele două nu pot funcționa separat și nici daca sunt îndeplinite parțial, însă pot aduce rezultate rapide în mod etic, într-un timp scurt, pe lângă multe alte beneficii pentru societate. 
 
Vă propunem de asemenea să apelăm la consiliere externă de la specialiști din cadrul grupurilor oficiale la nivel european Intergroup  și Eurogroup for Animals, precum și la specialiști din Olanda, prima țară din Europa care a rezolvat problema câinilor, și Germania, o țară care contribuit mult la reducerea problemei câinilor fără stăpân din România. 
 
Cu siguranță, putem împreună să concepem un plan de urgență și o strategie care să rezolve această problemă care aduce atât de multă durere în România, atât pentru oameni, cât și pentru animale. 

Calitatea vieții oamenilor și bunăstarea animală sunt strâns legate, avem toate resursele să ajungem aici și același obiectiv comun, sa coexistăm civilizat. 
 
Permiteți-ne să ne ocupăm de problemele adevarate din protecția animalelor, precum cruzimea cu ecou profund în societate sau comerțul ilegal care mutilează generații întregi de câini.

 
Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI
Asociația CASA LUI PATROCLE
Asociația Kola Kariola
ANIMALS INTERNATIONAL
Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL
Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ
Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ
Asociația Red Panda
Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI
Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI
Asociația YOUTH FOR NEAMȚ
Asociația BE HUMAN
Asociația CARE4ALL
Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR
Asociația SAVE OUR PAWS
Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX
Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola
Asociația PHOENIX
Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ
Asociația PROANIMA
Asociația F.R.E.E.
Asociatia NUCA Animal Welfare
Asociația NOMAD VET
Asociația Prietenii lui Azor
Asociatia Free and Give 
Asociatia pentru Combaterea Abuzurilor
Asociația Sache Vet
Asociația Haplut si Prietenii
Asociatia Cutu Cutu
Asociatia Agent Green
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Sufletel Targoviste 
Asociatia Save The Dogs and Other Animals
Asociatia Green Cats
Asociatia Help Labus
Asociatia Free Life Satu Mare
Asociatia Animal Society
Fundatia Adapostul Speranta
Asociatia Animal Life Sibiu
Asociatia Sache
Asociatia TNR
Asociatia Arca lui NOE
Asociatia A Doua Sansa Bucuresti
Asociatia A Doua Sansa Valcea
 
Specialiști etologie: 
Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic
Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. 

RAPORT RECS
MANAGEMENTUL POPULATIEI
RAPORT ARPAC
SOLUȚII INTEGRATE
STUDIU ICAM
STUDIU CAZ ODESA

Coaliția Protecția Animalelor ONG prezintă condoleanțe fam. Oroș și cere iar autorităților schimbarea urgentă a metodei de gestionare a câinilor  

logo
de-ce-eutanasiere Comunicat de presă Coaliția ONG Protecția Animalelor
 

BUCUREȘTI, 22.01. Coaliția Protecția Animalelor ONG prezintă condoleanțe fam. Oroș și cere iar autorităților schimbarea urgentă a metodei de gestionare a câinilor 
 

Organizațiile pentru protecția animalelor regretă profund tragedia petrecută ieri în mun. București, în urma căreia o femeie și-a pierdut viața din cauza unei probleme întreținută cu bună știință de autorități de cel puțin 30 ani, în ciuda recomandărilor la nivel mondial și ale organizațiilor locale care gestionează realitatea din teren. Schimbarea metodei de gestionare a câinilor fără stăpân în sterilizare masivă, gratuită și deținere responsabilăsunt singurele metode dovedite eficiente la nivel mondial, OMS arătând încă din anii 1988 că eutanasierea este ineficientă și costisitare, cu un impact masiv asupra societății. 
 
Efectele colaterale pe care le face această metodă care implică cruzimi deosebite, dar și ilegală conform normelor de aplicare a legii protecției animaleor, se răsfrâng nu numai asupra animalelor, ci și asupra societății civile, culminând cu astfel de tragedii. Ura și profitul pe urma animalelor ucid oameni. Ana Oroș era mama unui băiețel și o iubitoare de animale și natura. Moartea cumplita de care a avut parte ne îndurerează profund, aceasta putând fi evitată. Punem la dispoziție inclusiv documentul care arată că anul trecut a fost semnalată prezeța câinilor periculoși în zonă către Primăria sectorului 6.
 
Constant, de minim 30 de organizațiile sterilizează și cer, cu toate argumentele de ordin social, economic și rațional, implementarea la nivel național a strategiei de sterilzare masivă și deținere responsabilă. Doar 15% din câinii înregistrați în România sunt sterilizați, majoritatea câinilor nefiind luați în evidența Registrului RECS. 
 
La sfârșitul anului trecut, proiectul de lege care cerea eutanasiere masivă gratuită și deținere responsabilă a fost iar respins, în timp ce în Parlament revenea o nouă formă a unui vechi proiect dedicat SRL-urilor cu hingheri privați și scop declarat economic.

Avem precedent recent cu ce înseamnă acest lucru, totuși atât ANSVSA cât si Parlamentarii optează să înmulțim câinii prin eutanasiere în loc să oprim înmulțirea prin sterilizare masivă gratuită și deținere resposabilă.  

https://stirileprotv.ro/stiri/inspectorul-pro/cazul-ionut-anghel-folosit-de-primarii-pentru-a-face-afaceri-ilegale-tatal-copilului-despre-pedeapsa-pe-care-o-merita.html


ONG-urile sunt împiedicate de primării să organizeze campanii.
 
Legea specială în materie presupune un întreg ansamblu de masuri. Gestionarea înseamnă capturare, logistica, adăposturi la standarde decente și sisteme de cazări alternative, personal calificat, promovare pentru adopție, prevenirea abandonului prin sancționarea proprietarilor care nu înregistrează și nu își sterilizează câinii, sancționarea proprietarilor care își lasa câinii sa circule liberi pe stradă, organizarea de campanii de sterilizare și conștientizare masive pentru a ține pasul cu ritmul rapid de înmulțire al câinilor.
 
Capturarea și eutanasierea nu pot rezolva singure problema, dovada fiind 30 ani de eșec și tragedia care a avut ieri loc în orașul care a ucis peste 30.000 de câini în ultimii ani. Sunt matematic ineficiente,  luând în calcul că 1 câine nesterilizat poate avea 66 000 de urmași în 6 ani în scenariu moderat. 
 
Metoda de gestionare trebuie să cuprindă o serie de măsuri și programe adaptate în funcție de dinamica locală, atașăm documentul propus în repetate rânduri. România a ratificat Convenția Europeană a drepturilor animalelor de companie, odată cu întrarea în UE, și și-a luat angajamentul ca va gestiona câinii fără stăpân printr-o lege care va încuraja sterilizarea masiva și deținerea responsabilă.
 
Actuala legislație a fost concepută fără experți și specialiști în domeniu și omite exact măsurile care dau rezultate eficiente în gestionarea câinilor. Aceasta nu a fost actualizată de 10 ani, timp în care s-au cheltuit 700 000 milioane de euro pentru eutanasiere, cf. datelor FNPA și PETA.
 
Avem convingerea ca activitatea de gestionare a câinilor a fost sabotata în mod intenționat de către autorități, ANSVA fiind principala instituție care trebuie să ceară urgent schimbarea legii și facilitarea creării unui cadru care poate rezolva problema în mod real, obiectivul tuturor fiind comun, în schimb a depus recent un proiect care favorizează SRL-urile de hingeri, al căror precedent periculos ne arată că nu putem reveni în niciun caz la aceste măsuri, ci trebuie să ne concentrăm pe sterilizare și educație. 
 
ASPA nu poate captura câinii de pe proprietățile private, singurii în măsura sa identifice și sa sancționeze sursa acelor câini pe domeniul public erau polițiștii locali din subordinea primăriei sectorului 6. Un denunț penal împotriva Primarului Sectorului 6 și a Șefului Poliției Locale S 6 pentru neglijenta în serviciu, abuz în serviciu și ucidere din culpă va fi depus de către FPAM.
 
 
Cerem autorităților  din nou modificarea urgentă a OUG 155 și parcurgerea materialelor pe care le punem la dispoziție unde vor găsi toate soluțiile și argumentele necesare, și crearea unui grup de lucru de urgență în care să fim incluși pentru a ne pune la dispoziție experiza acumulată în gestionarea câinilor în ultimele zeci de ani. 
 
 
 
Obiectivele programului de management al populației de câini pe care îl propunem sunt:
·          Înlăturarea fenomenului câinilor de pe străzi;
·         Reducerea tragediilor cauzate de câinii liberi pentru oameni și animale;
·         Reducerea cruzimii asupra animalelor care statistic, va lua ulterior forma violenței asupra oamenilor; 
·         Stabilizarea populației de câini prin reducerea abandonului animalelor;
·         Deținerea responsabilă a câinilor;
·         Reducerea riscurilor pentru sănătatea și siguranța publică, inclusiv mușcăturile de câine, accidentele de circulație și bolile zoonotice;
·         Eradicarea rabiei;
·         Prevenirea vătămării oamenilor sau altor animale;
·         Prevenirea comerțului ilegal și a traficului de câini.
·         Îmbunătățirea sănătății și bunăstării populațiilor de câini;
·         Dezvoltarea unei relații pozitive om-animal;
·         Creșterea calității vieții oamenilor și animalelor;
·         Integrarea câinilor în societate pe post de resurse de terapie și serviciu;
·         Responsabilizarea oamenilor și dezvoltarea empatiei, dar și a asocierii dintre cruzimea animalelor și cea asupra oamenilor;
·         Protejarea biodiversității;
·         Reducerea poluării survenită în urma volumului mare și permanent de câini (deșeuri, excremente, incinerare, logistică);
Conform recomandărilor specialiștilor în gestionarea animalelor fără stăpân și conform experienței țărilor care au reușit să rezolve această situație, vă recomandam un program de succes în care sa fie utilizate o combinație a următoarelor măsuri:
 
1. Sterilizarea masivă a câinilor (sursa principală a apariției câinilor fără stăpân sunt câinii nesterilizați si abandonul puilor nedoriți, care devin astfel câini fără stăpân);
2.  Stoparea abandonului câinilor;
3.  Promovarea deținerii responsabile a câinilor;
4.  Microciparea câinilor și responsabilizarea proprietarilor de câini;
5.  Folosirea metodei de capturare – sterilizare – vaccinare – înregistrare cu un mijloc de identificare și întoarcere în teritoriu a câinilor de talie mică, medie și vârstă înaintată, în comunitățile în care această metodă este pretabilă;
6.  Promovarea adopțiilor câinilor aflați în adăposturi, prin promovarea lor în mediul online, târguri de adopții și alte campanii de promovare a adopțiilor și revendicărilor;
7.  Înlesnirea revendicării câinilor pierduți de către proprietari, prin promovarea lor în adăposturi și prin identificarea cu microcip a câinilor de catre propietari;
8.  Stoparea vânzării ilegale de câini;
9.  Informarea și responsabilizarea cetățenilor prin aplicarea prevederilor legale privind sterilizarea, identificarea cu microcipa a câinilor, cât și vaccinarea antirabică a acestora;
10. Educarea populației privitor la bunăstarea animalelor de companie și la interacțiunea pozitiva om-câine;
11. Accesul la îngrjiri medicale și subvenționarea unor operațiuni precum sterilizarea și microciparea pentru categoriile de cetățeni cu resurse limitate;
12. Implicarea autorităților centrale și locale implementarea șî aplicarea metodelor eficiente și umane de management al populațiilor de animale fără stăpân și schimbare gestionarii de la eutanasiere la metodele recomandate, eficiente și umane de gestionare;
 
 
În sprijinul argumentației privind modalitățile eficiente, umane și recomandate de management al câinilor fără stăpân, gasiți în atașament:Solicitarea detaliată privind motivele detaliate privind necesitatea modificării Ordonanței de Urgențănr. 155 din 2001 privind gestionarea câinilor și soluțiile de tranziție –“COALIȚIA ONG – Solicitare modificare OUG 155 din 2001 – SOLUȚII”;Un material cu strategia eficientă de management a populației de câini, realizat în baza informațiilor privind managementul populației de câini din codul de sănătate al animalelor terestre (2022) realizat de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, a celor din ghidul pentru Managementul Responsabil al Populațiilor de Câini și Pisici (2022) realizat de Intergrupul pentru Bunăstarea și Conservarea Animalelor din cadrul Parlamentului European și a celor din ghidul de Management al Populației de Câini prin Metode Umane (2019) realizat de Coaliția Internațională pentru Managementul Animalelor de Companie (ICAM) –  “Managementul populației de câini_Soluții, Obiective și Implementare_2022”;Studiului realizat de Asociaţia Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie (ARPAC), privind „Atitudini şi comportamente ale românilor din mediul urban din Romania privind animalele de companie” (2020), conform caruia sentimentele de apropiere si iubire legat de animalul de companie se observa si în plasarea animalului în contextul familiei şi a altor cunoştinţe. Românii din mediu urban isi iubesc mai mult animalul de companie decât pe fratii / surorile, prieteni, nepoţi si alte rude sau vecini, pozitionand animalul de companie pe locul patru în lista apropiaţilor, după soţ/soţie/partener, copii, părinţi.Raport din registrul de câini cu stăpân (Recs), actualizat la data de 30.03.2022, privind numărul de câini înregistrați în Recs și numărul de câini sterilizați în Recs. Procentul mic de câini sterilizați în Recs, îndica în mod clar că soluția eficientă pentru gestionariea câinilor și prevenirii apariției câinilor fără stăpân pe străzi este sterilizarea, nu eutanasierea.Ghidul realizat la nivelul Intergrupul pentru bunăstarea si conservarea animalelor organizat la nivelul Parlamentul European, in cadrul grupului de lucru pentru animalelor domestice, privitor la managementul populatiei de caini si pisici. Ghidul prezinta abordarile eficient si umane de gestionare a câinilor fără stăpân, abordări la care care facem și noi referire în cadrul acestei solicitari (sterilizare, microcipare, promovare adopții, responsabilizare autoritați locale, responsabilizare proprietari de câini etc);Trei studii de caz provenite din cadrul Intergrupului de bunăstarea si conservare a animalelor, din trei țări europene (Bulgaria, Ucraina și Portugalia), care demonstrează mult mai eficiența sterilizării, microciparii, promovarii adoptiilor ca si modalități principale de gestionare.Câinele este cel mai bun prieten al omului, prin serviciu, sprijin emoțional,  terapie pentru diagnostice precum autism sau pentru copii care mărturisesc abuzuri în tribunale, câinii au capabulități care depășesc orice tehnologie  și sunt o resursă pentru societate, care trebuie integrată și valorificată în mod corect. Tragediile sunt exclusiv consecința violenței împotriva animalelor și a condițiilor lor de viață din România, majoritatea câinilor  fără stăpân fiind timizi, speriați și traumatizați în urma întâlnirilor frecvente cu violența nejustificată. 
 
 Contacte pentru presă:
Alina Florescu, Președinte Asociația TOTO&PUFI
0724341837
 
 
 
 
Semnat:
 
Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI
Asociația CASA LUI PATROCLE
Asociația Kola Kariola
ANIMALS INTERNATIONAL
Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL
Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ
Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ
Asociația Red Panda
Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI
Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI
Asociația YOUTH FOR NEAMȚ
Asociația BE HUMAN
Asociația CARE4ALL
Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR
Asociația SAVE OUR PAWS
Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR
Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX
Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola
Asociația PHOENIX, 
Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ
Asociația PROANIMA
Asociația F.R.E.E.
Asociatia NUCA Animal Welfare
Asociația NOMAD VET
Asociația Prietenii lui Azor
Asociația Sache Vet
Asociația Haplut si Prietenii
Asociatia Cutu Cutu
Specialiști etologie: 
Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic
Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. 
 
 RAPORT RECSMANAGEMENTUL POPULATIEIRAPORT ARPACSOLUȚII INTEGRATESTUDIU ICAMSTUDIU CAZ ODESAAlte studii de caz disponibile la cerere

Coaliția ONG Protecția Animalelor: Solicitare privind modificarea Ordonanței de Urgența nr. 155 din 2001 și înlocuirea eutanasierii cu modalitățile umane, eficiente și recomandate de management al populației de animale fără stapan, cu referire la proiectele de lege L469 și L511 din 2022

Solicitare privind modificarea și actualizarea Ordonanței de Urgență nr. 155 din 2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și înlocuirea eutanasierii câinilor cu modalitățile umane, eficiente și recomandate de management al populației de animale fără stăpân, cu referire la proiectele de modificare legislative cu nr. L469/2022 și L511/2022.

Prin intermediul acestei solicitări, ne manifestăm susținerea privind necesitatea modificării necesitatea modificării urgente a legislației de gestionare câinilor fără stăpân și înlocuirea eutanasierii cu metodele dovedite eficiente, mai economice și umane de management al populației de câini fără stăpân, precum sterilizare, microcipare, promovarea adoptiilor, deținerea responsabilă și în condiții de legalitate a câinilor și alte modalități eficiente menționate în acest masaj și detaliate în documentele atașate. De asemenea, vă rugăm găsiți în atașamentul COALITIA ONG-SOLICITARE-SOLUTIE- CAINELE, RESURSA PENTRU SOCIETATE soluția integrată pe care o propunem pentru această tranziție. 

Preocuparea pentru bunăstarea animalelor de companie este una foarte ridicată în țările europene, unde 74% din respondenții Eurobarometrului (2016) consideră că animalele de companie necesită o mai mare protecție. Modul în care sunt gestionate animalele fără stăpân are un impact uriaș asupra percepției generale asupra bunăstării animalelor, iar în România, are un impact negativ major asupra societății.

Soluția consacrată la nivel internațional este: Sterilizarea în masă a câinilor cu și fără proprietar. Noi avem experiența în managementul animalelor fără stăpân și împreuna cu dumneavoastră putem să construim un model de bune practici, eficient și cu respect pentru viața acestor ființe. Vă propunem să nu mai facem compromisuri cu cel mai bun prieten al omului, ci să ne bucurăm de tot ce are mai bun de oferit, având în vedere faptul că majoritatea câinilor fără stăpân sunt blânzi și sănătoși și nu exista nicio scuză pentru ca ei sa fie uciși.

Costurile uriașe suportate anual de catre primării din cauza modalității actuale de gestionare a câinilor fără stapân sunt întreținute de metoda actuală folosită și vor continua și vor crește, în loc să fie oprite printr-o acțiune de amploare, strategică, fundamentată. Primariile au ajuns să achite hingherilor privați sume care pot ajunge să fie între 750 și 1.000 de lei pentru capturarea unui câine. Aceste sume din bani publici sunt cheltuite în fiecare an de an către primării, pentru că în locul acelor câini apar în scurt alti câini abandonați, câinii inmultindu-se de două ori pe an, cu o medie de 6-8 pui. Costurile cu adăposturile sunt uriașe și nu reflectă calitatea proastă a vieții animalelor din acestea. Anul viitor se împlinesc 10 ani de când România a optat din nou pentru eutanasierea în masă a câinilor fără stăpân, iar măsura nu a rezolvat problema și în plus a afectat reputația țării noastre.

Urgența și importanța modificarii legislatiei privind gestionarea câinilor fără stăpân este confirmată și de inițierea în lunia iunie 2022 a doua proiecte de modificare legislativă pe aceasta temă, inițiate de deputați care înteleg ce înseamnă preucuparea și compasiunea pentru viața acestor animale de companie. Aceste proiecte legislative vin ca și raspuns la impactul negativ major provocat în cadrul societații noastre de modalitea ineficientă și inumana în care gestionarea animalelor f fără stăpân a fost realizat în ultimii ani.

În acest moment sunt înregistrate dezbaterii în Camera Deputătilor două proiecte de lege privind modificarea Ordonanței de Urgență nr. 155 din 2001, privind gestionarea câinilor fără stăpân, care își propun să scadă numărulul de câini pe străzi și să a reducă cheltuielile uriașe pe care autoritățile locale le au de zece ani încoace cu gestionarea câinilor fără stăpân dupa cum urmează:

ü  Proiectul de lege cu nr. L511/2022 care își propune eliminarea uciderii câinilor blânzi din adăposturi, sterilizarea și microciparea câinilor după intrarea lor în adăposturi și promovarea lor în mediul online în vederea creșterea numarului de câini adoptați și revendicați, câini care în loc sa fie eutanasiați se vor putea bucura astfel de posibilitatea de fi recuperați de către stăpâni sau de a avea stăpâni;

ü  Proiectul de lege cu nr. L469/2022 care își propune creșterea șanselor de adopție a câinilor aflați în adăposturi prin prelungirea perioadei în care aceștia pot fi adoptați sau revendicați și scăderea numarului de câini abandonați de către cetățeni;

Am atașat amendamentele esențiale pentru îmbunătățirea acestor proiecte legislative.

Obiectivele noastre, ale asociațiilor care susțin acest demers, sunt următoarele:

 • Implementarea metodelor recomandate din domeniul managementului populației de câini fără stăpân, în vedere scăderii numarului de câini de pe străzi prin modalități etice și eficiente, conform planului atașat;
 • Reducerea la minim a înmulțirii necontrolate, a abandonului câinilor pe străzi și creșterea șansele șansele de adopție a acestor câini;
 • Scăderea costurilor foarte mari pe care unitățile administrativ-teritoriale le platesc anual pentru gestionare câinilor fără stăpân printr-o gestionare care abordează cauzele situației actuale;
 • Implementarea modelelor de bune practici care și-au dovedit eficiența la nivelul Uniunii Europene și în lume;
 • Alinierea României la direcția generală a Uniunii Europene în ceea ce privește preocuparea pentru viața animalelor și bunăstarea animalelor;

Ultima modificare a legislativă importantă pe aceasta ordonanță de urgență a avut loc acum aproape zece ani, aspect care face imperativ actualizarea acesteia în concordanță cu tendințele actuale, cu evoluția noilor tehnologii, cu modalitățile de comunicare și de promovare în mediul online, și cu modalitățile dovedite a fi eficiente în gestionarea câinilor fără stăpân.

Deoarece prin sterilizare se va adresa în mod proactiv cauza principala a aparitiei câinilor nedoriți și abandonați pe străzi, și anume câinii nesterilizați si fără microcip, se vor reduce cheltuielile anuale ale primăriilor cu gestionarea câinilor fără stăpân.

Conform recomandărilor specialiștilor în gestionarea animalelor fără stăpân și conform experienței țărilor care au reușit să rezolve această situație, obiectivele aspectele cheie ale gestionării situației câinilor sunt: 

·         sterilizarea masivă a câinilor cu stăpân și fără stăpân (sursa principală a apariției câinilor fără stăpân sunt câinii nesterilizați si apariția sau abandonul puilor nedoriți, care devin astfel câini fără stăpân);

·         stoparea abandonului puilor nedoriți rezultați din câinii nesterilizați;

·         microciparea câinilor și responsabilizarea proprietarilor de câini (astfel proprietarii nu își vor mai lasă liberi câinii pe domeniul public cum se întamplă în acest moment);

·         promovarea adopțiilor câinilor aflați în adăposturi, prin promovarea lor în mediul online, târguri de adopții și alte campanii de promovare a adopției și revendicării;

·         înlesnirea revendicării câinilor pierduți de către proprietari, prin promovarea lor și prin identificarea cu microcip a câinilor;

·         responsabilizarea cetățenilor prin aplicarea prevederilor legale privind sterilizarea, identificarea cu microcipa a câinilor, cât și vaccinarea antirabică a acestora;

·         implementare metodelor etice șî de gestionare, care demonstreaza preocupare pentru viața animalelor;

·         stoparea vânzării ilegale de câini;

·         implicarea autoritătior locale în implementarre modalităților recomandate de gestionare;

·         reducerea cheltuielile pe care autoritatile locale si centrale le au anual cu gestionarea câinilor fără stăpân.

Toate abordările menționate mai devreme sunt demonstrate a fi mult mai eficiente, deoarece adresează în mod proactiv cauzele principale ale situației actuale din România, mergând la sursa reala a problemei, la numarul foarte mare de câini nesterilizați și neînregistrați (fapt ce cauzează abandonul masiv al câinilor), cât și la faptul că mulți câini nu sunt promovați pentru adopție în mediul online sau la târguri de adopții, și în loc sa aiba sansa sa fie adoptați ajung sa fie uciși în adăposturi.

În sprijinul argumentației privind modalitățile eficiente, umane și recomandate de management al câinilor fără stăpân, gasiți în atașament:

 1. Solicitarea detaliată privind motivele detaliate privind necesitatea modificării Ordonanței de Urgența nr. 155 din 2001 privind gestionarea câinilor;
 2. Amendamentele la cele doua proiecte de modificare legislativă derulate în acest moment;
 3. Studiului realizat de Asociaţia Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie (ARPAC), privind „Atitudini şi comportamente ale românilor din mediul urban din Romania privind animalele de companie” (august 2020), conform caruia sentimentele de apropiere si iubire legat de animalul de companie se observa si în plasarea animalului în contextul familiei şi a altor cunoştinţe. Românii din mediu urban isi iubesc mai mult animalul de companie decât pe fratii / surorile, prieteni, nepoţi si alte rude sau vecini, pozitionand animalul de companie pe locul patru în lista apropiaţilor, după soţ/soţie/partener, copii, părinţi.
 4. Raport din registrul de câini cu stăpân (Recs), actualizat la data de 30.03.2022, privind numărul de câini înregistrați în Recs și numărul de câini sterilizați în Recs. Procentul mic de câini sterilizați în Recs, îndica în mod clar că soluția eficientă pentru gestionariea câinilor și prevenirii apariției câinilor fără stăpân pe străzi este sterilizarea, nu eutanasierea.
 5. Studiul Situația câinilor fără stăpân realizat de Fredrich Ebert Stiftung, privind recomandările de gestionare a populației de animale fără stăpân;
 6. Ghidul realizat la nivelul Intergrupul pentru bunăstarea si conservarea animalelor organizat la nivelul Parlamentul European, in cadrul grupului de lucru pentru animalelor domestice, privitor la managementul populatiei de caini si pisici. Ghidul prezinta abordarile eficient si umane de gestionare a câinilor fără stăpân, abordări la care care facem și noi referire în cadrul acestei solicitari (sterilizare, microcipare, promovare adopții, responsabilizare autoritați locale, responsabilizare proprietari de câini etc);
 7. Am am atașat și trei studii de caz provenite din cadrul Intergrupului de bunăstarea si conservare a animalelor, din trei țări europene (Bulgaria, Ucraina și Portugalia), care demonstrează mult mai eficiența sterilizării, microciparii, promovarii adoptiilor etc ca si modalități principale de gestionare.

Câinele este cel mai bun prieten al omului si un adevărat sprijin emoțional pentru oameni în numeroase momente ale vieții. Haideți să-l valorificăm și să îl tratăm ca atare. 

Este momentul schimbării pe care numeroasa comunitate a iubitorilor de animale și-o dorește în România. Prin metode umane și eficiente, bazate pe sterilizare, microcipare, adopții, pe deținerea în condiții de legalitate a câinilor vom reuși sa reducem numărul de câini fără stăpân.

Avem nevoie de susținere pentru a fi modificată și îmbunătățită legea de gestionare a acestor animale atât de iubite în România și pentru a transforma împreuna România într-un etalon la nivelul Uniunii Europene din perspectiva gestionarii și bunăstării animalelor.

De asemenea, ne-ar bucura să avem un răspuns din partea dvs la această solicitare, și vă solicităm o discuție și un grup de lucru, pentru a discuta despre beneficiile acestui model de management eficient și uman al populației de animale fără stăpân și cum îl putem implementa cât mai rapid.

Vă mulțumim și așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Semnat:

Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI,  Asociația CASA LUI PATROCLE, Asociația Kola Kariola, ANIMALS INTERNATIONAL, Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL, Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ, Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ, Asociația Red Panda, Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI, Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI,Asociația YOUTH FOR NEAMȚ, Asociația BE HUMAN, Asociația CARE4ALL, Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR, Asociația SAVE OUR PAWS, Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR, Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX, Asociația Pentru Protecția Animalelor Kola Kariola, Asociația PHOENIX, Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ, Asociația PROANIMA, Asociația F.R.E.E., Asociatia NUCA Animal Welfare, Asociația NOMAD VET, Asociația Prietenii lui Azor, Asociația Sache Vet, Asociația Etică și Viitor, Specialiști etologie: Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic. Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology. 

(A) Principiile de management al populațiilor animalelor domestice;

1.         Managementul populației trebuie făcut într-un mod uman, maximizând beneficiile animalului implicat și reducând vătămarea sa. Nu poate fi considerată umană nicio metodă care implică metode de ucidere agresive sau care se bazează exclusiv pe ucidere. Sistemele care funcționează astfel adresează doar animalele prezente pe stradă în acel moment, fără să ia în calcul sursa acestora sau pe cele a căror apariție o pot preveni. Managementul populației canine se bazează exclusiv pe eutanasiere, deși se dovedește ineficientă de zeci de ani. Eutanasierea nu va ține niciodată ritmul cu înmulțirea câinilor, fiind interzisă în mai multe țări precum Germania, dovedindu-se matematic ineficientă. 

2.         Managementul populației trebuie adaptat în funcție de dinamica locală. Tehnicile pot varia funcție de comunitate.  De exemplu, modalitatea Capturare – Sterilizare – Retunare a unei populații de câini specifice, recunoscute și acceptată de către o comunitate locală este o metoda eficientă și acceptată de către unele comunități locale.

Întrucât în fiecare județ din țară există minim un ONG activ care cunoaște situația din teren, managementul populației și al intervenției se va face adaptat în funcție de cele mai mari probleme din fiecare zonă. 

3.         Managementul populației este un sistem permanent care trebuie susținut în timp. Dacă perioada de tranziție va necesita o concentrare mai mare pe anumite activități, pe termen lung aceasta va fi redusă permanent, dacă se va crea un sistem care include și se bazează inclusiv pe deținerea responsabilă de animale și educație, adică prin eliminarea factorilor care conduc la problemele asociate populațiilor de câini. Astfel, costurile scad în timp ce proiectul trece la diferite stadii. În plus, intervenția este 

4.         Pentru un bun rezultat, proiectul trebuie monitorizat și evaluat, pentru a se adapta în funcție de necesități sau de alți factori care pot interveni, precum perioada de împerechere a câinilor. 

5.         Managementul populației trebuie să ia în calcul cauza, și nu efectul. Tratarea efectului, adică managementul bazat doar pe capturare și eutanasiere, este ineficientă și nu poate ține pasul cu ritmul de înmulțire al câinilor. Formează un sistem care nu se va opri niciodată. Trebuie adresate cauzele principale, adică nesterilizarea și abandonul. 

6.         Rolul oamenilor este esențial în managementul populației de câini. Deținerea neresponsabilă de animale, lipsa controlului reproducerii și a identificării animalului sunt aspecte importante care trebuie incluse în strategie, pentru un bun rezultat.

B) Campanie de sterilizare națională

Campania de sterilizare națională reprezintă un efort comun care trebuie făcut printr-o mobilizare sistemică, masivă, pe termen scurt mediu, întrucât suntem condiționați de perioadele de înmulțire a câinilor. Câinii se înmulțesc de 2 ori pe an și dau naștere în medie la 6-8 pui, ceea ce poate conduce la nașterea a sute sau chiar mii de pui în perioade scurte de timp. Câinii nesterilizați reprezintă sursa principala a apariției câinilor pe străzi, mulți dintre aceștia fiind pui nedoriți abandonați.

Pasul 1Formarea unui grup de coordonare și  de lucru din care fac parte membri ai societății civile care au experiență dovedită în campanii de sterilizare. Se va stabili o echipă per județ care coordonează activitățile de prindere, sterilizare și în funcție de caz, returnare sau plasare, și va asigura implementarea campaniei de educație. 

De asemenea, se vor stabili sarcinile și autoritățile implicate, dar și reconfigurarea activităților oamenilor implicați deja în sistem. 

Echipa  de coordonare națională stabilește în detaliu fluxul de lucru și procedurile care vor fi urmate pe tot parcursul proiectului de către fiecare UAT, atât din punct de vedere logistic, cât și medical. 

Medicii implicați în campanie trebuie să nu aibă istoric negativ dovedit în tratarea animalelor și experiență în activitatea de sterilizare. 

În final, se construiesc echipele extinse de intervenție obișnuită (capturare, manipulare, transport), în urma unor traininguri, și în paralel, echipele pentru situații urgente, care implică animale greu de prins care necesită tranchilizare, precum câinii din păduri, câmpuri sau cei sălbăticiți. 

Totodată, se stabilește modalitatea prin care statul susține sterilizarea gratuită pentru cetățeni, care poate fi făcută pe baza de voucher, de exemplu. Acestea pot fi oferite anumitor categorii de oameni, restul fiind pasibili de amendă dacă nu susțin efortul comun de rezolvarea a problemei câinilor și nu sunt proprietari responsabili care respectă legea.  

Nu în ultimul rând, se stabilește metoda de identificare a câinilor sterilizați, de exemplu prin tatuaj sau crotaliu, și procedurile rămase.

Pasul 2: Întreaga populație trebuie informată despre demersul statului, pe toate canalele, permanent, pentru a susține proiectul cu informații și implicare, dar și pentru a ridica din obstacolele care vor apărea pe parcurs. În același timp, aici începe deja acțiunea de educare a populației, care înțelege magnitudinea acțiunii, află legile în vigoare. 

Se va face o platforma online unde primim informații detaliate din teren și cereri de voluntariat. 

În paralel, pentru a susține întregul demers, se vor desfășura campanii de informare despre obligativitatea sterilizării și amenzile aferente, în timp ce se vor desfășura controale amănunțite și se vor aplica amenzi. Educarea oamenilor care dețin câini este crucială, ei fiind sursa problemei de pe străzi. 

Pasul 3: Pregătirea spațiilor de sterilizare și cazare se va face conform procedurilor și vor fi organizate spații și clinici mobile în fiecare UAT.

Strategia de intervenție va fi stabilită în funcție de incidente și situații din teren, prioritate având zonele în care situația este de sub control, se petrec fapte multe de violență și se cunosc precedente de abandon.

Strategia de urgență pentru cazuri extreme/greu accesibile se stabilește și se tratează separat. 

Pasul 4: Debutul campaniei trebuie să fie comun, în întreaga țară și să urmeze cu strictețe procedurile de la Pasul 1. 

Pentru că este important să ne desfășurăm activitatea cât mai rapid, condensat și simultan, astfel încât pe parcursul campaniei, cât mai multe femele să fie sterilizate înainte de a da naștere unor noi runde de pui care la rândul lor vor face alți pui în același an, solicităm, în măsura disponibilității, susținerea și implicarea Ministerului de Afaceri Interne, prin mobilizarea regulată a unor structuri precum armata sau jandarmeria, care pot ajuta la capturare, manipulare și transport sau la alte activități necesare.

După sterilizare, categoriile de câini care pot fi returnați fără probleme în teritoriu, stabiliți în procedurile de la Pasul 1 (de exemplu, câini bătrâni, câini de talie mică, câini cu dizabilități care se pot descurca singuri, câini prietenoși sau câini care sunt efectiv doriți înapoi în teritoriu, aspect care se va stabili în Pasul 2, în etapa de informare și cooperarea a populației), vor fi returnați, iar restul câinilor vor fi cazați în unități temporare, respectând toate procedurile medicale stabilite atât imediat după sterilizare, cât și pe parcursul șederii. 

Practic, propunem capturarea tuturor câinilor și după caz, plasarea sau eliberarea lor, investind bugetul existent într-o rețea care funcționează logic și organizat, în timp ce aducem bani la bugetul public în loc să îl folosim în continuare greșit. 

C) Programul National Rețeaua Foster

Rețeaua Foster este soluția pe care poate fi implementată nivel național și presupune cazare temporară pentru câini, în regim plătit sau voluntar, la persoane fizice și juridice; apoi, programul presupune integrarea câinilor în societate, plasare lor spre adoptie sua pe post de resurse de terapie și serviciu.

Avantajul câinilor este că nu au nevoie de condiții speciale de trai, ci se pot adapta foarte ușor fie în case, fie în curți, fie în locuri improvizate temporar. 

În plus, câinii rata de adopție pentru câinii care beneficiază de foster este cu 60% mai mare față de cei care nu ajung să fie găzduiți temporar. Ei devin mai sociabili, învață conviețuirea și sunt mult mai ușor de adoptat, de multe ori fiind adoptați chiar de  către cei de care au fost găzduiți. 

În același timp, programul are ca scop integrarea acestor câini în societate, drept resurse de terapie și serviciu, și educarea societății despre beneficiile cuantificabile pe care câinii le aduc în viața oamenilor. Practic, oamenii vor pregăti câinii pentru a deveni câini de suport emoțional, iar exemplarele care vor dovedi abilități de terapie și serviciu, vor fi pregătite corespunzător.

Printr-o campanie de sterilizare masivă, eliminăm nevoia pe termen lung de a construi noi adăposturi, acestea fiind foarte costisitoare, ineficiente, greu de gestionat și inutile, dacă soluția este implementată cu strictețe la nivel național. 

Urmând modelul programului 50-50 pentru Ucraina, prin care se poate remunera implicarea oamenilor și avea un minim de control sau informații despre oamenii care urmează să primească animale în grijă, implementăm programul REȚEAUA FOSTER. 

După o comunicare coerentă, strategică și integrată pe toate canalele, se va lansa o platformă dedicată unde oamenii se pot înscrie pentru a face parte din soluție. Fiecare participant va primi un ghid de bune practici, dresaj și minimă informație despre terapie cu câini.

În cazul instituțiilor publice și al persoanelor juridice – se vor aborda la nivel central  și local, iar proiectul se va implementa în funcție de disponibilitățile fiecărui spațiu pus la dispoziție. 

Numărul de câini găzduiți per unitate se va stabili de la caz la caz, în funcție de posibilități și condiții.

De asemenea, vom avea o procedură care prevede clar majoritatea situațiilor suspicioase care pot apărea și cum vor fi gestionate – de exemplu, persoane care iau câini în foster care dispar, apoi solicită să ia alte animale. Este foarte important să prevenim apariția situațiilor periculoase sau a celor în care câinii continuă să fie doar o sursă de venit pentru persoane.  

Vom impune în proceduri și condițiile de bunăstare animală și obligațiile pe care și le asumă cei implicați în program, precum plimbarea zilnică, lipsa violenței, asigurarea unei calități bune a vieții. 

Asistența medicală va fi asigurată tot în regim de voucher sau în parteneriat cu cabinetele locale sau medicii implicați în campanie. 

În cazul persoanelor juridice și al instituțiilor publice, sau a situațiilor în care câinii vor fi cazați temporar dar vor locui singuri, se vor stabili echipe locale care gestionează hrana, curățenia, plimbările câinilor și alte eventuale nevoi, în funcție de proximitate. 

Se încheie un contract cu fiecare persoană prin care aceasta se obligă să ofere grija necesară câinelui, să-l trateze adecvat și să coopereze pe tot parcursul șederii, prin postarea de actualizări despre câine în platforma special dedicată. Platforma va trimite notificări automate administratorilor, dar și celor care nu trimit actualizări în timpul stabilit. 

Atunci când perioada convenită se încheie, dacă nu a fost adoptat, câinele este mutat în alt spațiu foster sau se prelungește dacă persoana dorește să contribuie mai departe.

Se vor stabili proceduri pentru situații de urgență care pot apărea pe parcurs. 

Instituții publice propuse:

 • Penitenciare: cazare + terapie cu deținuți. Există modele de succes în Satu Mare și București și aprobare de la Comisarul Șef al Penitenciarelor Marius Vulpe pentru implementarea proiectului, dacă existe resurse, la nivel național.
  • Consilii locale și județene;
  • Instituții de servicii publice;
  • Orice instituție dispune de spațiu și personal iubitor de animale;

(D) Soluții complementare / alternative la proiectul Rețeaua Foster

Pentru a evita investiția inutilă în adăposturi costisitoare care nu au utilitate pe termen lung și nu pot respecta condițiile de bunăstare, există mai multe alternative de organizare:

 • Model Asociației SOS Satele Copiilor: comunități de case în care o Mamă SOS are grijă de 4-6 copii vulnerabili, aflați în sistemul de protecție socială; trăiește permanent cu ei până cresc mari, apoi preia altă generație de copii. 
 • Modelul Olandei – bătrâni + câini + copii + adulți în nevoie trăiesc împreună și suplinesc reciproc nevoile celuilalt, într-o comuniune de succes, cu beneficii pentru întreaga societate.
 • Alte modele pe care le putem prezenta în mod separat;

(E) Educatie

În cazul fiecărei metode de gestionare, este crucială importantă educarea populației. Pentru a susține eforturile, deținătorii de animale trebuie să înțeleagă obligațiile și responsabilitățile majore pe care le au. În caz contrar, aceștia trebuie să fie sancționați și în funcție de recidivă, să nu mai dețină animale. 

Strategia de educație trebuie integrată în școală și pe toate canalele și trebuie să arate clar toate beneficiile dovedite ale traiului alături de animale. Trebuie făcută într-un mod coerent, atractiv și ușor de înțeles, care să combată toate miturile construite de-a lungul anilor și demontate de realitate sau de către experți. 

Primăriile au un rol esențial în implementarea și susținerea programelor, urmat de beneficii la nivel social și încurajat de un  sistem de recunoaștere a meritelor.

Gestionarea câinilor cu stăpân este de asemenea esențial de reglementat separat,  pentru o implementare coerentă și eficientă a programului.

(F) Integrarea câinilor în societate pe post de resurse de terapie și serviciu, prin activități sociale și plătite;

Activități realizate de câini:

 • Terapie asistată, activități și dresaj în penitenciare;
 • Activități cu seniori;
 • Activități cu persoane cu dizabilități;
 • Activități în centre de plasament;
 • Activități cu depresivi;
 • Activități cu persoane abuzate;
 • Vizite în școli;
 • Vizite în instituții publice;
 • Susținere pentru victime;
 • Cercetare medicală;
 • Căutare și salvare;
 • Multe alte activități si suport moral oferit deținătorilor, celor care îi îngrijesc și familiilor din care aceste animale iubitoare fac parte;

Nu în ultimul rând, nu trebuie ignorat nici impactul de mediu al metodei curente de gestionare, atât asupra biodiversității, cât și asupra poluării.

Conform concluziilor preliminare rezultate în urma discuțiilor derulate în cadrul grupurilor de lucru organizate prin proiectul Animalele domestice hoinare și fără stăpân în România, specialiștii implicați în cadrul proiectuluiderulat de ”Societatea Română de Sălbăticie”, în parteneriat cu ”Federația Coaliția Natura 2000 România”, și ”Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov consideră că sterilizarea o soluție mult mai eficientă decât eutanasierea, și ca sterilizarea poate deveni o rezolvare a problemei populațiilor de animale hoinare, cu sau fără stăpân.

Conform studiului, doar 9% din respondenți sunt de acord cu eutanasierea acestor animale, și tot conform studiului 85 % din acesti respondenți au o de milă față de animalele fără stăpân și se declară impresionați de situația lor.

Societatea românească este din ce în ce mai preocupată de bunastarea animalelor. Conform informațiilor oferite de petfoodindustry.com, in anul 2018, la nivel de UE, Romania se afla  pe locul 1 in EU ca și numar de câini și pisici pe persoana, cu peste 4.000.000 de câini si 4.300.000 de pisici, deci aproape un animal de companie per fiecare gospodărie din România. 

Legat de atașamentul fața de animalele de companie, conform studiului realizat de Asociaţia Română a Producătorilor de Hrană pentru Animale de Companie (ARPAC), privind „Atitudini şi comportamente ale românilor din mediul urban din Romania privind animalele de companie” (august 2020), sentimentele de apropiere si iubire legat de animalul de companie se observa si în plasarea animalului în contextul familiei şi a altor cunoştinţe. Românii din mediu urban isi iubesc mai mult animalul de companie decât pe fratii / surorile, prieteni, nepoţi si alte rude sau vecinipoziţionând animalul de companie pe locul patru în lista apropiaţilor, după soţ/soţie/partener, copii, părinţi.

Câinele este cel mai bun prieten al omului si un adevărat sprijin emoțional pentru mulți români în numeroasele momente dificile ale vieții, precum cele prin care tară noastra trece în această perioada. 

Câinele este cel mai bun prieten al omului și va crește calitatea vieții oamenilor din România dacă este integrat în societate corespunzător. 

Avem nevoie de susținerea tuturor partenerilor politici pentru a fi modificată și îmbunatațită legea actuala de gestionare și pentru a transforma împreună România într-o țara într-un etalon la nivelul Uniunii Europene din perspectiva protecției animalelor, imaginea noastră fiind extrem de pătată de crimele câinilor din ultimele decenii și a cazurilor revoltătoare de cruzime.

Avem nevoie de susținerea tuturor partenerilor politici pentru a fi modificată și îmbunatațită legea actuala de gestionare a acestor animale atât de iubite în România și pentru a transforma împreuna România într-o țara într-un etalon la nivelul Uniunii Europene din perspectiva protecției animalelor.

Vă mulțumim și ne bazăm pe sprijinul dumneavostră pentru a face trecerea de la o gestionare a câinilor care se bazeză pe metode inumane precum uciderea câinilor, la un management al popuției de animale fără stapân realizat prin modalități umane și eficiente.

Pentru o conversație reală și transformarea eficientă a gestionării populării canine vă propunem o întâlnire aplicată de lucru în mediu fizic. 

Ritualuri de Căței | DOGS are CANDY

g

Un câine fericit și sănătos dezovoltă o personalitate complexă și deosebit de amuzantă sau emoționantă, cel mai adesea.

Vom enumera câteva dintre ritualurile lui Candy și vă invităm și pe voi să ne povestiți în comentarii!

Viața alături de câini este savuroasă și mult, mult mai frumoasă!

KOPFSTAND: când se întoarce acasă de undeva sau când are chef de joacă

Fură întotdeauna un papuc de casă când te încalți să o scoți afară

Deși urcăm doar o scară, se oprește la jumătatea ei pentru un pupic când ne întoarcem de afară

Mănâncă unele treat-uri doar după ce te întorci acasă sau în cameră

Horcăie intenționat pentru că știe că râzi

Nu doarme în pat decât la hotel. Acasă, vine uneori seara să muște prin plapumă și dimineața să facă Kopfstand

Seara mârâie și se preface că te mușcă atunci când treci sau pleci de lângă ea, pentru că vrea iubire

Coaliția ONG: Opinie referitoare propuneri OUG 155

Stimată DOAMNĂ ANCA GORGHIU,

Stimate DOMNULE MARCEL CIOLACU,

 Stimați Senatori și Deputați, 

Cu deosebită recunoștință salutăm inițiativa de a rezolva, în premieră, problema câinilor fără stăpân. Viziunea din expunerea de motive urmărește în mod respectabil, logic, uman și firesc poziția întregii societăți civile, în acord cu legislația internațională, inclusiv viziunea și poziția coaliției de peste 30 organizații non-guvernamentale din toată țara și specialiști, pe care o reprezentăm prin prezenta.

Inițiatorii acestui proiect au demonstrat respect pentru calitatea vieții animalelor și oamenilor din România, pentru bugetul public, pentru sănătatea publică și nu în ultimul rând, pentru comunitatea iubitorilor de animale, o comunitate epuizată de atrocitatea cu care se confruntă zilnic. Le mulțumim pe această cale, îi felicităm sincer și îi asigurăm că beneficiază de tot respectul nostru. Ne vom pune împreună la dispoziție toată expertiza și resursele disponibile pentru cel mai bun prieten al omului.

Este un moment de mare însemnătate în evoluția României, în termeni de civilizație, respect și responsabilitate nu numai față de animale, ci față de cetățenii și copiii afectați de această problemă crudă, de contribuabili, de folosire a banilor publici și de recunoaștere și răsplătire a tuturor beneficiilor și serviciilor pe care câinele, cel mai bun și mai loial prieten al omului, o aduce omenirii în diverse aspecte ale vieții.

Cele 20 de tone de cadavre de câini descoperite recent sunt doar o altă confirmare că situația este demult scăpată de sub control și niciun argument nu există pentru eutanasiere ca metodă de gestionare a populației canine, aceasta fiind interzisă în mai multe țări și contrară tuturor recomandărilor. 

Scara la care se desfășoară atrocitățile în spatele ușilor lagărelor de exterminare este imensă, și are implicații morale, traumatice, economice, ecologice, pe care aveți acum ocazia să le opriți, fără a afecta nici măcar bugetul public, ci din contră, de a-l crește, prin aplicarea amenzilor și rezolvarea eficientă și evidentă a problemei.

Nu în ultimul rând, venim cu completări importante referitoare la ultimele două modificări, care atragem atenția că anulează implementarea primei modificări, printr-un cumul de factori care duc la acest lucru în mod indubitabil. 

Așadar, comentariile noastre sunt următoarele:

Articolul 4

Propunem:

Alineatul (1):

 •  adăugarea cuvintelor „ și deparazitați intern și extern, în ziua intrării în adăpost, prioritate având urgențele medicale” la finalul primei propoziții. 
 • Alineatul (4)
 • adăugarea cuvintelor:  „Notificarea stăpânului că urmează procedura prin care se stabilește dacă returnarea este optimă sau poate reprezenta un pericol pentru animal, fie fizic, fie de abandon”- de exemplu, chestionar în cadrul telefonului de notificare – la finalul primei propoziții.

Articolul 5

Propunem: 

 • Înocuirea cuvintelor „sau care au suferit accidente(……) de îndată” cu cuvintele „declarate astfel obligatoriu de către o comisie formată din 2 medici veterinari, sau un medic veterinar și un etolog (specialist în comportament animal), și un reprezentant aprobat al unei organizații non guvernametale, pentru fiecare câine aflat în suferință vizibilă, pentru care eutanasierea este ultima soluție pentru curmarea suferinței, poate fi eutanasiat în baza rapoartelor medicale doar folosind și dovedind că au folosit substanța legală” 

Apreciem și înțelegem grija pentru câinii cu nevoi speciale,  însă este impetuos necesar să atragem atenția asupra faptelor următoare:

 • Noțiunea de boală incurabilă este interpretabilă în domeniul veterinar și necesită minim dublă-opinie și colaborare cu organizațiile pentru protecția animalelor și specialiști în comportament animal (etologi);
 • Un procent mare de câini fără stăpân din România este deja accidentat mai mult sau mai puțin; inclusiv câinii paralizați pot duce o viață decentă, există soluții adecvate care pot fi implementate;
 • Accidentarea se poate și chiar se produce de multe ori la capturare, din cauza lipsei procedurilor și a personalului calificat și mai ales, a empatiei față de animale, având grave consecințe psiho-emoționale documentate științific asupra societății martore (de ex. relația dinre manifestarea comportamentelor anti-sociale în cazul copiilor care asistă la acte de cruzime față de animale) sau implicate în protecția animalelor, și consecințe fizice și psihice majore, uneori fatale, pentru câinii capturați.

Articolul 7

 • Propunem:
 • Eliminarea  alineatului (2) și implicit, cele derivate. 

Apreciem și înțelegem grija față de câinii cu comportament agresiv de asemenea, și venim cu completările următoare – vom evalua nivelul de agresivitate prin teste comportamentale aplicate de specialiști în comportament animal și trata separat câinii agresivi iremediabil, în toate mediile, pe termen lung, pentru care există soluții de reabilitare care funcționează. 

Modificările din  art. (5), (7) din propunerea curentă anulează în mod practic aplicarea modificării importante din articolul (4).

În practică, toți câinii din adăpostul public sau din casele noastre sunt agresivi la un moment dat, adesea din motive de stres, anxietate și/sau diferite probleme medicale. Pentru orice câine, experiența de capturare (direct cu crosa, fără altă încercare manuală) – adăpost (lupte, gălagie permanentă, miros persistent, lipsa stimulării fizice și psihice,boli, lipsa unui loc sigur) include o multitudine de factori de stres extrem, care pot duce la agresivitate cel puțin temporară. Agresivitatea este un comportament natural, care apare dintr-o multitudine de motive, de la starea de sănătate precară, la păzirea resurselor sau lupta pentru supraviețuire, adesea declanșată de frică și impredictibilitate a interacțiunilor. 

Resursele existente ale statului și experiența societății civile sunt mai mult decât suficiente pentru a crea soluții pentru cele două probleme, câini cu dizabilități și câini care necesită reabilitare emoțională și comportamentală. Decizia de selectare a acestora trebuie să fie luată de către specialiști etologi și veterinari, pe baza procedurilor standard de bunăstare animală, universal valabile, pe care le putem  pune la dispoziție.

Agresivitatea este de două feluri  – intraspecifică, în cadrul aceleiași specii, câini agresivi cu câinii, și interspecifică, între diferite specii, incluzând aici interacțiunile negative cu oamenii. În funcție de evaluarea comportamentală și a personalității canine cu ajutorul unor teste standard accesibile și în România, se va stabili cea mai potrivită soluție pentru câinii în discuție. 

Să celebrăm articolul (4) cu omenie și respect față de câini, după zeci de ani de exploatare și maltratare. Să aducem România în rândul țărilor care au făcut din câini o oportunitate de a crește calitatea vieții, prin terapie și serviciu, și nu de a-și traumatiza cetățenii și copiii și de a transforma cel mai bun prieten în cel mai vulnerabil prieten.

Vă rugăm să aveţi în vedere şi Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor adoptată de Societatea Internaţională pentru Drepturile Animalelor, prezentată în mod public la Paris în 1978, existând în mod cert o legătură intrinsecă între drepturile omului şi drepturile animalelor. În acest sens, drepturile omului sunt vădit încălcate dacă drepturile animalelor nu sunt respectate, omul fiind astfel obligat să trăiască într-un dezacord cu mediul înconjurător şi lumea animală, situaţie de fapt care îi afectează grav demnitatea, integritatea psihică şi fizică.

Menționăm totodată Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie din 2003, ratificată de România la 6.08.2004 şi intrată în vigoare la 1.03.2005. 

Nu este de neglijat nici impactul negativ asupra imaginii României, comunitatea internatională sesizând faptul în câte moduri contravine țara noastră  Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie şi nu constituie un model de bune practici, ci din contră.

Este de notorietate faptul ca in acest domeniu nu exista decat un singur studiu si anume cel efectuat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii între 1981-1988 (Ghid pentru controlul rabiei canine, OMS, Geneva, VPH-83.43 Rev., 1987 şi Ghid pentru management populaţie canina, OMS, Geneva, 90_166, 1990) iar acest studiu concluzionează in mod indubitabil că numai controlul reproducerii cainilor fara stapan prin sterilizare şi reteritorializare are efecte semnificative pe termen mediu si lung in ceea ce priveste scaderea numarului acestor animale. 

Pe de altă parte, metodele de gestionare ale câinilor prin eutanasiere sau încarcerare permanentă in adăposturi nu au la bază niciun studiu, deşi aplicarea lor are un impact economic si social esenţial, mai ales pe termen mediu si lung. 

Din contră, aceste metode sunt dezavuate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii care a concluzionat că unica soluţie pentru controlul populaţiei canine este sterilizarea şi nu “programele de eutanasiere care sunt atât ineficiente cât şi costisitoare”.

Având în vedere contextul social în care a fost adoptată legea criticată, vă supunem atenţiei că această unică metodă acceptată şi recomandată de însăşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii precum şi de însuşi Parlamentul European, nu implică decât reteritorializarea exemplarelor canine blânde şi tolerate de comunitate, câinii agresivi neîndeplinind condiţiile de returnare urmând a fi cazaţi în adăposturi. Pe cale de consecinţă, comunitatea nu este în niciun fel pusă în pericol de această metodă recomandată de experţii din domeniu.

Vă rugăm să ne includeți în grupul de lucru pentru implementarea articolului 4.

Mulțumim  încă o dată pentru acest moment istoric în protecția animalelor și civilizația României!

Asociația Pentru Protecția Animalelor TOTO&PUFI, office@totosipufi.org

ANIMALS INTERNATIONAL ROMANIA

Asociația Pentru Protecția Animalelor KOLA KARIOLA

Asociația Pentru Protecția Animalelor ARCA LUI NOROCEL

Asociația Pentru Protecția Animalelor A DOUA ȘANSĂ, București

Asociația Pentru Protecția Animalelor ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ, Suceava

Asociația Red Panda

Asociația Pentru Protecția Animalelor 3 FRAȚI PĂTAȚI, Turda

Asociația Pentru Protecția Animalelor PAS ÎN DOI, Bacău

Asociația YOUTH FOR NEAMȚ, Piatra Neamț

Asociația BE HUMAN, Vatra Dornei

Asociația CARE4ALL

Asociația SFÂNTUL MUCENIC TRIFON OCROTITORUL ANIMALELOR

Asociația SAVE OUR PAWS

Asociația CASA LIZUCĂI LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR

Asociația Pentru Protecția Animalelor ROX

Asociația PHOENIX

Asociația NAS RECE, INIMĂ CALDĂ, Câmpulung Moldovenesc

Asociația CASA LUI PATROCLE

Asociația PROANIMA

Asociația F.R.E.E.

Asociatia NUCA Animal Welfare

Asociația NOMAD VET

Asociația Prietenii lui Azor

Asociația Sache Vet

Asociația Etică și Viitor

Psihoterapeut, Lector Univ. Dr. Victor Chitic

Prof. Univ. Dr. Alina Simona Rusu, etolog și psiholog, titular al disciplinelor: Psihologie aplicată în antrozoologie, Animalele în societate și educația bazată pe compasiune, Terapie și activități asistate de animale, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca; membru-expert al International Center of Anthrozoology.